Indlæg på landsmødet 2021

Lars J. Sørensen har i mere end 25 år været ansat som chefpsykolog på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland. Han har arbejdet med psykoterapi bl.a. med psykoseterapi.

Nuværende mødeøjeblikke med et andet menneske som bekræftelser på kærlighedens eksistens.
Skam opstår, når man bliver spejlet forkert tilbage og ikke bliver set, som den man er, mens berørt heden ved at føle sig set bringer kærlighed ind i det fælles rum.

–> Video interview af miss Mannah
–> Video om Selvglad 
–> Interview om min nye bog Selvglad 

Se hjemmesiden: www.integrativpsykoterapi.dk

En introduktion til tværkulturel etologi

FREM OG TILBAGE MELLEM OBSERVATION OG TOLKNING

Hvorfor er en tværfaglig tilgang til socialiseringsprocessen – som, vi nu ved, starter lang tid før, at barnet bliver født – nødvendig for vores forståelse af, hvad der sker, samt hvad der kan gøres i forhold til såvel barn som familie og samfund?

Den tværfaglige tilgang, som BORIS CYRULNIK så aktivt har bidraget til de sidste 50 år, hjælper os med at få mere med i vores observationer og tolkninger, så vi kan blive bedre til at forstå de udfordringer, som vi står overfor i forhold til det enkelte spædbarn og dets omgivelser i forskellige sammenhænge (individuelle, kulturelle, familie- og samfundsmæssige).

Boris Cyrulnik (født i Bordeaux i 1937) er en af de nulevende mest tværvidenskabelige forskere. Han er nemlig psykiater, neurolog, psykoanalytiker, biolog samt etolog. Etologien er for ham mere end dyrepsykologi. Den er en forbindelsesdisciplin, som kaster lys over en mangfoldighed af sammenhænge af betydning for menneskelig adfærd og ikke mindst over børnenes tidligste opvækstvilkår.

Professor Dominique Bouchet er selv en af de meste tværvidenskabelige forskere, som vi har i Danmark. Han forsker i sociale forandringer og kulturelle forskelle, – på tværs af faggrænserne. I 2007 fik han tildelt DMs forskningspris for grænseoverskridende forskning.

I medierne har man kunnet læse, at ”Dominique Bouchet skriver om komplicerede fænomener, men gør det på en måde, der har ladet hans foredrag og artikler trænge ud i kredse, der ikke ellers læser akademiske artikler og bøger.”  Mere på: www.sdu.dk/ansat/dom.aspx

Spædbarnsterapi i praksis i Odense kommune.

Jeg blev uddannet spædbarnsterapeut på det første hold tilbage i 2011.

Jeg har siden dengang arbejdet med metoden i Odense Kommune. Vi har et stort flow af spædbarnsterapier og jeg vil gerne vise og fortælle om to cases. Jeg arbejder både som faglig teamleder i Børn og Familiehuset og som spædbarnsterapeut. Så jeg har både det faglige ansvar for at drive spædbarnsterapien frem i vores indsatser og laver også selv flere terapier om året. Den kombination er en stor tilfredsstillelse og jeg oplever en daglig glæde ved at arbejde med metoden.

Jeg vil desuden kort fortælle om en evaluering, som vi har lavet over effekten af Spædbarnsterapi, samt hvordan vi arbejder med Spædbarnsterapi i forbindelse med anbringelser af børn direkte fra fødegangen på OUH.