Spædbarnsterapi i praksis

Tine Thingholm har med udgangspunkt i spædbarnsterapiens metode skrevet bogen ”Lillebitte Coline – en fortælling om at blive født for tidligt”

Bogen hjælper familie og fagpersoner omkring det for tidligt fødte barn med at få sat ord på den traumatiske start på livet og giver desuden redskaber til at bruge spædbarnsterapiens metode i nu’et som tidlig støtte af det præmature barn.

Bogen giver mange eksempler på hvordan man kan bruge spædbarnsterapiens metode i praksis, og skal ses som et redskab til støtte til børn af tidlig fødsel.

Tine har skrevet sin afsluttende eksamensopgave omkring tidlig følelsesmæssig støtte af det for tidligt fødte barn og dets familie med spædbarnsterapiens metode. Opgaven beskriver bla. hvordan spædbarnsterapiens metode anvendes i bogen Lillebitte Coline til støtte af præmaturfamilier, men pga. rettigheder fra forlaget kan bilag med billeder fra bogen ikke inkluderes.

Du kan dog læse mere og se billeder fra bogen i boguddraget fra Dansk Præmatur Forenings medlemsblad, som kan læses herunder.

Tine Thingholm har en Ph.D. i molekylær biologi og proteinkemi og arbejdede indtil januar 2020 som lektor ved Institut for Molekylær Medicin ved Syddansk Universitet (SDU). Hun er desuden uddannet på 2019/2020-holdet på Spædbarnsterapiuddannelsen ved Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

I 2011 blev Tine mor til en lille adopteret dreng og halvandet år senere blev hun mor til en pige født knap 4 måneder for tidligt. Tines datter var igennem et langt og kritisk hospitalsforløb. Tine er desuden selv præmatur og var som ung au pair hos en familie i Belgien, hvor hun blev primær omsorgsperson for en 2 mdr. for tidligt født pige, fra hun kom hjem fra hospitalet. Tine har derfor stor indsigt i udfordringerne ved at være født for tidligt. Ligesom hun har kendskab til, hvordan tidlige traumer som svigt, tab af biologiske forældre, for tidlig fødsel og et hospitalsforløb kan påvirke det lille barn.

Som forsker var Tine ansvarlig underviser i biokemi på medicin-uddannelsen, ligesom hun fortsat er undervisningsambassadør på SDU. Med baggrund i biokemi tager hun udgangspunkt i, hvad tidlige traumer gør ved kroppen fysisk og psykisk, mens hun med udgangspunkt i bla. tilknytningsteorien og spædbarnsterapiens metode rådgiver omkring redskaber til støtte af barnet for at minimere udfordringer og senfølger. Tines udgangspunkt er altid at se historien og reaktionerne fra barnets perspektiv og ad den vej at forstå, hvad barnet har brug for.

Tine arbejder selvstændigt som specialrådgiver, foredragsholder, underviser og forfatter hos Det Gode Børneliv. En hjertesag for Tine er den tidlige støtte ift. traumatiske oplevelser. At skabe bevidsthed omkring brugen af spædbarnsterapiens metode midt i traumet for at minimere den traumatiske oplevelse hos barnet. Det gør sig f.eks. gældende ift. børn indlagt på hospitalet og Tine har bla. et samarbejde med Neonatalklinikken på Rigshospitalet omkring tidlig følelsesmæssig støtte af det præmature barn og familien.

Tine har desuden skrevet den første børnebog til tidlig følelsesmæssig støtte af præmature børn/hospitalsbørn. I bogen ”Lillebitte Coline” skabes et trygt og varmt børneunivers, hvor Coline, der er født 15 uger for tidligt, fortæller sin egen historie. Colines historie hjælper børnene til at forstå deres egne følelser, og at de hverken er alene eller forkerte. I bogen får forældre desuden redskaber til at forstå og drage omsorg for det præmature barn fra det øjeblik, det kommer til verden.
Bogen udkommer hos forlaget Frydenlund d.31. maj 2020. Det er den første bog i en serie omkring emner, som børnene har brug for hjælp til at få sat ord på ift. at forstå sig selv og sine reaktioner, udfordringer i hverdagen, institution/skole m.m.

Kontaktinformation:
Tlf.: 40 100 654
E-mail: tine@thingholm.com
Hjemmeside: www.tinethingholm.dk

Alba – og hendes familie
En børnesamtalebog for de yngste om vold i familien.
Alba er to et halvt år og bor med sin far og mor. Nogle gange er det rart. Andre gange er det svært – for Albas far kan blive meget skræmmende. Nogle gange råber han nemlig højt og kaster med ting. Så græder mor og Alba føler sig lillebitte og alene. Heldigvis har Alba altid Kaninus med sig. Det hjælper lidt. Men ikke altid.
Alba og hendes familie er en samtalebog til de 1-3 årige børn, der oplever vold i deres familie. Den handler om at føle sig alene, magtesløs og bange. Store følelser som kan fylde meget, når man kun er to et halvt år, og volden mellem de personer, man elsker allerhøjest, eskalerer.

Bogen er skrevet af Charlotte Steenbjerg, der uddannet socialpædagog og arbejder som børnerådgiver på Silkeborg Krisecenter, hvor hun har samtaler med børnene om deres situation og oplevelser.
Især i de seneste år har hun haft fokus på de yngste børn, som har været udsat for vold., og hun er inspireret af spædbarnsterapiens metode.
Denne første bog om Alba er udviklet som et af samtaleredskaberne til at tale med de små børn om deres oplevelser af vold og dens konsekvenser.