Seneste nyt

Kronik “Anbragte børn har brug for at kende deres egen historie”, – læs mere
Artikel: “Anbringelseshistorier kan være med til at hele traumer” – læs mere
Podcast: Spædbarnsterapi med små og større børn – læs mere
Ny side “Litteratur”   Bøger af personer der har været inspireret af metoden – læs mere
Artikel af Inger Thormann: Barnets historie er den vigtigste – læs mere
Artikel af Inger Poulsen, Når traumer rammer spædbørn – læs mere
Postcast: Behandlere der bruger spædbarnsterapiens metoder i deres arbejde – læs mere
Guide: Sådan støtter du børn med tidlige traumer – læs mere
Åbent for tilmelding til hold 14 – læs mere
Vi har samlet relevante artikler på siden “Artikler” – læs mere

Film og Videoer

Præsentation af Spædbarnsterapiens metode  Se video 
Ny film – Tidlige traumer – læs mere
Inger Poulsens webinar  —>Læs mere  
Inger Thormann webinarer  —>Læs mere

Landsmødet 2024

Læs programmet og tilmeld dig her

Dansk Institut for Spædbarnsterapi
v/ cand.psyk. Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen 

Uddannelsen i Spædbarnsterapi er en efteruddannelse, der forløber over 8 moduler af to dage. På baggrund af uddannelses forløbet kan man praktisere i forhold til ens grunduddannelse.

Er man psykolog eller psykoterapeut med en anderkendt uddannelse, kan man udføre Spædbarnsterapier.
Er man socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller har man en lignende relevant uddannelse, kan man på baggrund af spædbarnsterapi uddannelsen, arbejde med spædbarnsterapiens metode i sin daglige pædagogiske praksis, i her og nu situationer.

Målsætning:
•  at udbrede kendskabet til spædbarnsterapi
•  at kvalificere psykologer og psykoterapeuter til at praktisere spædbarnsterapi
•  at kvalificere børnefagligt personale til, i her og nu situationer, at kunne anvende elementer fra spædbarnsterapien i deres daglige arbejde med børn.

Teoretisk er vi inspireret af børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, som grundlagde børnepsykoanalysen i Frankrig.
Et af Francoise Doltos budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt.” Børnepsykiater, psykoanalytiker og læge Caroline Eliacheff var elev af Francoise Dolto, havde sin væsentlige læresætning “Alt usgt binder energi”. Caroline Eliacheff var læge, børnepsykiater og psykoanalytiker.

BEHANDLING AF TIDLIGE TRAUMER – INGER THORMANN OG INGER POULSEN

Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling.

Spædbarnsterapien er inspireret fransk psykoanalyse, men metoden som den praktiseres i Danmark er udviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen.
Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

Spædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling, målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre.

Pædagogisk praksis

Eksempler på hvordan man bruger spædbarnsterapiens metode i dagligdagen.


Læs mere

Tine Thingholm har med udgangspunkt i spædbarnsterapiens metode skrevet bogen ”Lillebitte Coline – en fortælling om at blive født for tidligt”

Læs mere

Inger Poulsen er en af pionererne inden for spædbarnsterapi i Danmark. I denne talk inviterer Inger dig med ind i en gribende fortælling om traumatiserede børn, der har mistet fodfæstet.

… Se video