Dansk Institut for Spædbarnsterapi
v/ cand.psyk. Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen

 

Uddannelsen i Spædbarnsterapi er en efteruddannelse, der forløber over 8 moduler af to dage.
På baggrund af uddannelses forløbet kan man praktisere i forhold til ens grunduddannelse.

Er man psykolog eller psykoterapeut med en anderkendt uddannelse, kan man udføre Spædbarnsterapier.
Er man socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller har man en lignende relevant uddannelse, kan man på baggrund af spædbarnsterapi uddannelsen, arbejde med spædbarnsterapiens metode i sin daglige pædagogiske praksis, i her og nu situationer.

Målsætning:
•  at udbrede kendskabet til spædbarnsterapi
•  at kvalificere psykologer og psykoterapeuter til at praktisere spædbarnsterapi
•  at kvalificere børnefagligt personale til, i her og nu situationer, at kunne anvende elementer fra spædbarnsterapien i deres daglige arbejde med børn.

Teoretisk er vi inspireret af børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, som grundlagde børnepsykoanalysen i Frankrig.
Et af Francoise Doltos budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt.” Børnepsykiater, psykoanalytiker og læge Caroline Eliacheff var elev af Francoise Dolto, havde sin væsentlige læresætning “Alt usgt binder energi”. Caroline Eliacheff var læge, børnepsykiater og psykoanalytiker.

BEHANDLING AF TIDLIGE TRAUMER – INGER THORMANN OG INGER POULSEN

Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling.

Spædbarnsterapien er inspireret fransk psykoanalyse, men metoden som den praktiseres i Danmark er udviklet af Inger Thormann og Inger Poulsen.

Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

Spædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling, målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre.

Konsulenter tilknyttet
Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Læs mere

Tine Thingholm har med udgangspunkt i spædbarnsterapiens metode skrevet bogen ”Lillebitte Coline – en fortælling om at blive født for tidligt”

Læs mere

Spædbarnsterapi i praktis i kommunerne Læs mere
Spædbarnsterapibogen på grønlandsk  …Læs mere
Uddannelse & Temadage – … Læs mere
Nyhedsmail – … Læs seneste nyhedsmail
Nyheder – … Læs mere

Spædbarnsterapeut
Skal du være spædbarnsterapeut?
Læs mere

Hold 11 er nu åben for tilmelding.
Opstart i september 2021 – Læs mere

Uddannelsen i Nuuk – udsat indtil videre grundet Covid-19
Læs mere
 

Evaluering af spædbarnsterapiens metode, baseret på 37 forløb over en periode på 3 år.

… Læs evalueringen

Boganmeldelser
“Bogen om Spædbarnsterapi”

… Læs mere

Pædagogisk praksis

Eksempler på hvordan man bruger spædbarnsterapiens metode i dagligdagen.

… Læs mere

Mit møde med spædbørneterapi har været ganske overvældende.
Mogens A. Lund

… Læs artiklen