temadage-kurserUddannelse som spædbarnsterapeut
Bliv uddannet som spædbarnsterapeut, og lær at registrere traumer hos spædbørn, og samtidigt blive fortrolig med spædbarnsterapiens metode i forhold til spædbørn, større børn og voksne. 

Uddannelsen i Spædbarnsterapi er en efteruddannelse, der forløber over 8 moduler af to dage. På baggrund af uddannelsesforløbet kan man praktisere i forhold til ens grunduddannelse.

Er man psykolog eller psykoterapeut med en anerkendt uddannelse, kan man udføre Spædbarnsterapier. Er man socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller har man en lignende relevant uddannelse, kan man på baggrund af spædbarnsterapi uddannelsen, arbejde med spædbarnsterapiens metode i sin daglige pædagogiske praksis, i her og nu situationer.

Mange af vore “elever” har, inden de besluttede sig for at gennemgå uddannelsen, ønsket at blive klogere på Spædbarnsterapien og dens metode. Dette har de haft mulighed for gennem deltagelse i henholdsvis 1, 2, eller tre dages indføringer. Herefter er den enkelte blevet afklaret i, hvorvidt det var selve uddannelsen de skulle prioritere.
Disse korte indføringer må Ikke forveksles med uddannelse.

I den 4-årige Integrerede Psykoterapeut uddannelse hos Yes2Life ApS er spædbarnsterapien/tidlig traumeforløsning en integreret del af uddannelsen. Uddannelsen er evalueret af Reflektor, og Yes2Life er medlem af Forum (Dansk Psykoterapeut Forening)

Temadage:
Temadage udbydes, hvor Inger Thormann og Inger Poulsen underviser enkeltvis eller sammen. Begge undervisere tager udgangspunkt i erfaringer fra egen praksis. Kursisterne præsenteres for erfaringer fra både dag og døgnbehandling.

Undervisere:
Inger Thormann var i mere end 30 år, på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Nu arbejder hun i privat praksis. Inger Poulsen er psykoterapeut MPF og tidligere leder af Familiehuset, i Horsens. Siden 1.2 2014 arbejder Inger Poulsen i egen praksis “Psykoterapiklinikken i Jelling”
Underviserne, der begge er partnere i Dansk Institut for Spædbarnsterapi, bliver ofte bedt om at holde temadage for lukkede grupper som kommuner, institutioner og faggrupper, der arbejder med børn og voksne.

 

Kommende kurser og temadage:

Der er enkelte ledige pladser på hold 9.
Vi ser gerne din tilmelding selvom tidsfristen er overskredet.

Spædbarnsterapi uddannelsen - Hold 9 - 2019

 

Startdato: Den 2-3. september 2019 
Sted: Kolding Vandrehjem
Arrangør:     Konsulent og psykoterapeut MPF Marianne Glaffey, Familieklinikken, Frederiksværk  www.mgconsult.dk
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Klik for at læse uddannelsesprogrmme
Tilmelding: Tilmeldingsfristen 15. august 2019
Ved tilmeldingen betales halvdelen af kursusafgiften og resten forfalder til betaling den 02. januar 2020.
Andet:

Alle spørgsmål rettes til Marianne Glaffey, e-mail: marianne(@)glaffey.dk eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

Der vil være mulighed for indkvartering på Vandrerhjemmet i Kolding. Henvendelse skal ske direkte til Vandrerhjemmet via mail “Kolding@danhostel.dk” og husk at oplyse, hvilket hold du går på. Opholdet er for egen regning og betales direkte til Vandrerhjemmet.

Spædbarnsterapi uddannelsen

 

Startdato: Den 30. september 2019
Sted: InspirationsCenter Maribo, Hunseby Kirkevej 13, Hunseby, 4930 Maribo
Arrangør:     Psykoterapeut Stine Pedersen, Horslunde
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Tilmelding: http://stinepedersen.dk/spaedbarnsterapiuddannelse/#tilmelding
Program: http://stinepedersen.dk/spaedbarnsterapiuddannelse/#tilmelding
Tilmelding:

Tilmeldingsfrist den 6. september 2019

Senest 14 dage efter tilmelding betales depositum halvdelen af kursusafgiften (20.625 kr. inkl. moms) og resten
(20.625 kr. inkl. moms) 
forfalder til betaling den 27. september 2019. Reg: 5039 konto nr: 1463192

Har du brug for anden ratebetaling, så ring og hør om eventuelle muligheder.

Andet: Der er mulighed for overnatning på InspirationsCenter Maribo. Henvendelse skal ske direkte til InspirationsCenter via mail ic@icmaribo.dk.
Opholdet er for egen regning og betales direkte til stedet. Overnatning koster ml. 350 kr. – 580 kr. inklusiv moms. pr. nat pr. person.Skriv endelig med spørgsmål til Stine Pedersen, e-mail: kontakt@stinepedersen.dk eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

 

Temadag om spædbarnsterapiens metode anvendt i socialfaglig og pædagogisk praksis v/konsulent Eileen Bouchet

Datoer: Holbæk: Mandag den 7. oktober 2019 kl. 08.30-16.00
Silkeborg: Mandag den 28. oktober kl. 08.00-15.30
Underviser: Eileen Bouchet
Program: Læs hele programmet
Tilmelding: Tilmelding sker via mail til kontakt@eileenbouchet.dk
• Tilmelding senest den 1. september 2019
• Tilmelding er først gældende, når betaling er registreret
o (faktura med betalingsoplysninger fremsendes ved tilmelding)
• Tilmelding er bindende
• Ved for få tilmeldte refunderes det fulde beløb.
Pris: Kr. 1.875,00 inkl. moms (ekskl. forplejning men inkl. kaffe/the/vand/nødder)
Andet:

Du vil bl.a. blive introduceret til:

• Spædbarnsterapiens historie
• Spædbarnsterapiens metode anvendt i socialfaglig og pædagogisk praksis
• Spædbarnsterapiens metode anvendt til større børn og voksne
• Brug af bl.a. tegninger, historiefortælling og symbolisering i samtaler med børn
Temadagen vil variere mellem oplæg, brug af videomateriale, små øvelser og debat.

 

Kursusdag med professor Dominique Bouchet, SDU, Odense

 

Dato: Mandag den 11. november 2019 kl. 08.30-16.30
Underviser: Dominique Bouchet
Program: Klik for at hente programmet
Tilmelding: Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet til kontakt@eileenbouchet.dk
Du bedes skrive dit fulde navn, adresse og telefonnummer samt stilling og arbejdssted.
Efter tilmelding får du tilsendt en regning. Betaling senest den 11. oktober 2019.
Er det din arbejdsgiver, der betaler, skal der oplyses navn og adresse på denne.
Er det en offentlig virksomhed, oplys da desuden et EAN-nummer.
Tilmeldingsfrist: den 4.oktober 2019
Pris: Kr. 2.250,00 inkl. moms (inkl. fuld forplejning)
Andet:

Boris CYRULNIKS lære om den biologiske og kulturelle påvirkning i barndommens tidligste faser.
En tværvidenskabelig tilgang til socialisering.

”I år 2013 gennemførte Dominique Bouchet tre temadage om FRANÇOISE DOLTO på Syddansk Universitet. Vi fik en grundig indføring i Françoise DOLTOs liv, hendes arbejde samt hendes teoretiske bidrag til børnepsykoanalysen i Frankrig.

Den aktuelle temadag kan ses som en opfølgning af disse tre dage.”