temadage-kurserUddannelse som spædbarnsterapeut
Bliv uddannet som spædbarnsterapeut, og lær at registrere traumer hos spædbørn, og samtidigt blive fortrolig med spædbarnsterapiens metode i forhold til spædbørn, større børn og voksne.

Uddannelsen i Spædbarnsterapi er en efteruddannelse, der forløber over 8 moduler af to dage. På baggrund af uddannelsesforløbet kan man praktisere i forhold til ens grunduddannelse.

Er man psykolog eller psykoterapeut med en anerkendt uddannelse, kan man udføre Spædbarnsterapier. Er man socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller har man en lignende relevant uddannelse, kan man på baggrund af spædbarnsterapi uddannelsen, arbejde med spædbarnsterapiens metode i sin daglige pædagogiske praksis, i her og nu situationer.

I den 4-årige Integrerede Psykoterapeut uddannelse hos Yes2Life ApS er spædbarnsterapien/tidlig traumeforløsning en integreret del af uddannelsen. 
Uddannelsen er evalueret af Reflektor, og Yes2Life er medlem af Forum (Dansk Psykoterapeut Forening)

Temadage:
Temadage udbydes, hvor Inger Thormann og Inger Poulsen underviser enkeltvis eller sammen. Begge undervisere tager udgangspunkt i erfaringer fra egen praksis.
Kursisterne præsenteres for erfaringer fra både dag og døgnbehandling.

Undervisere:
Inger Thormann var i mere end 30 år, på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Nu arbejder hun i privat praksis. Inger Poulsen er psykoterapeut MPF og tidligere leder af Familiehuset, i Horsens. Siden 1.2 2014 arbejder Inger Poulsen i egen praksis “Psykoterapiklinikken i Jelling”
Underviserne, der begge er partnere i Dansk Institut for Spædbarnsterapi, bliver ofte bedt om at holde temadage for lukkede grupper som kommuner, institutioner og faggrupper, der arbejder med børn og voksne.

 

Kommende kurser og temadage:


Landsmødet aflyst i 2020

Vi ser os nødsaget til helt at aflyse Landsmødet i 2020.

Begrundelsen er, at vi ud over at skulle betale det halve af arrangementets beløb til Haraldskær nu, yderligere skulle binde os for et lignende arrangement i oktober. Vi vil således kunne komme til at skulle betale beløbet endnu engang.

Vi ser os derfor nødsaget til at betale Haraldskær de 75 procent nu, for derefter at være frit stillet.

Alle får deres indbetalte beløb tilbage betalt.
Alle tilmeldte skal skrive til marianne@glaffey.dk angående tilbagebetalingen.

Vi håber i det nye år at kunne invitere til et nyt Landsmøde.

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Hilsen Inger Thormann- Inger Poulsen og Marianne Glaffey.

Holdet er åbent for tilmelding

1-årig spædbarnsterapi-uddannelse i Grønland

Opstart: Den 05. september 2020 (NY DATO)
Sted: Nuuk
Arrangør: Tumi Consulting er arrangør af uddannelsen i Grønland.
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program Klik her for at se/hente programmet
Kontakt/tilmelding:   charlotte@tumi-consulting.com

Holdet er åbent for tilmelding

Spædbarnsterapi uddannelsen – Hold 10 – 2020

Startdato: Den 31. august – 1. september 2020
Sted: Kolding Vandrehjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding
Arrangør/kursusleder:     Konsulent og psykoterapeut MPF Marianne Glaffey, Familieklinikken, Frederiksværk
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Klik for at læse uddannelsesprogrmmet
Tilmelding:

Tilmeldingen er bindende og skal ske via mail til kursusleder marianne@glaffey.dk – i mailen skal vi bede om en kort præsentation af dig selv (personligt og fagligt) samt oplysninger om data på den betalingsansvarlige.

Tilmeldingsfrist den 20. august 2020
Ved tilmeldingen skal betales kr. 16.100,- excl. moms og resten kr. 16.100,- excl. moms forfalder til betaling den 15. januar 2021.

Andet:

Alle spørgsmål rettes til Marianne Glaffey, e-mail: marianne(@)glaffey.dk eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044 – ip(@)spaedbarnsterapi.dk.

Der vil være mulighed for indkvartering på Vandrerhjemmet i Kolding. Henvendelse skal ske direkte til Vandrerhjemmet via mail “kolding@danhostel.dk” og husk at oplyse, hvilket hold du går på. Opholdet er for egen regning og betales direkte til vandrerhjemmet.