temadage-kurserUddannelse som spædbarnsterapeut
Bliv uddannet som spædbarnsterapeut, og lær at registrere traumer hos spædbørn, og samtidigt blive fortrolig med spædbarnsterapiens metode i forhold til spædbørn, større børn og voksne. Læs beskrivelse af uddannelsen her

Temadage:
Temadage udbydes, hvor Inger Thormann og Inger Poulsen underviser enkeltvis eller sammen. Begge undervisere tager udgangspunkt i erfaringer fra egen praksis. Kursisterne præsenteres for erfaringer fra både dag og døgnbehandling.

Undervisere:
Inger Thormann var i mere end 30 år, på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Nu arbejder hun i privat praksis.. Inger Poulsen er psykoterapeut MPF og tidligere leder af Familiehuset, i Horsens. Siden 1.2 2014 arbejder Inger Poulsen i egen praksis “Psykoterapiklinikken i Jelling”
Underviserne, der begge er partnere i Dansk Institut for Spædbarnsterapi, bliver ofte bedt om at holde temadage for lukkede grupper som kommuner, institutioner og faggrupper, der arbejder med børn og voksne.

 

Kommende kurser og temadage:

Spædbarnsterapi uddannelsen - Hold 9 - 2019

 

Startdato: Den 25-26. februar 2019
Sted: Kolding Vandrehjem
Arrangør:     Konsulent og psykoterapeut MPF Marianne Glaffey, Familieklinikken, Frederiksværk
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Klik for at læse uddannelsesprogrmmet
Tilmelding: Tilmeldingsfristen 25. januar 2019 og ved tilmeldingen skal betales halvdelen af kursusafgiften og resten forfalder til betaling den 15. maj 2019
Andet: Alle spørgsmål rettes til Marianne Glaffey, e-mail: marianne(@)glaffey.dk eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

Der vil være mulighed for indkvartering på Vandrerhjemmet i Kolding. Henvendelse skal ske direkte til Vandrerhjemmet via mail “Kolding@danhostel.dk” og husk at oplyse, hvilket hold du går på. Opholdet er for egen regning og betales direkte til Vandrerhjemmet.

Spædbarnsterapi uddannelsen - Hold 1 - 2019 Lolland

 

Startdato: Den 3-4. marts 2019
Sted: InspirationsCenter Maribo
Arrangør:     Psykoterapeut Stine Pedersen, Horslunde
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Klik for at læse uddannelsesprogrammet
Tilmelding: Tilmeldingsfristen 4. februar 2019
Andet: Skriv endelig med spørgsmål til Stine Pedersen, e-mail: kontakt@stinepedersen.com eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

Der er mulighed for overnatning på InspirationsCenter Maribo. Henvendelse skal ske direkte til InspirationsCenter via mail ic@icmaribo.dk

 

3 temadage med indføring i Spædbarnsterapi

Startdato: Den 30. november – 02. december 2018
Sted: Yes2life, Nygade 31, 1.sal, 8600 Silkeborg
Underviser: Psykoterapeut MPF, Inger Poulsen, partner i Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Læs hele programmet
Tilmelding: Tilmeld dig her
Pris: Kr. 4.500,00    (Kan afdrages i rater: læs mere)
Andet: Alt usagt binder energi – også når det gælder spædbørn.
Derfor er ordene ikke ligegyldige, når man taler med spædbørn. Et barn tåler at få sandheden at vide – det er terapeutens opgave at få forældrene til at forstå at barnet kan tåle sandheden. Psykoterapeutens rolle er at få skjult og traumatiserende materiale, som forårsager aktuelle problemer frem i lyset. Desuden at yde hjælp med at realisere de ting, der hidtil ikke er sket i udviklingen. Finde de midler og de ord, der kan lindre barnets smerte og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces