temadage-kurserUddannelse som spædbarnsterapeut
Bliv uddannet som spædbarnsterapeut, og lær at registrere traumer hos spædbørn, og samtidigt blive fortrolig med spædbarnsterapiens metode i forhold til spædbørn, større børn og voksne. 

Uddannelsen i Spædbarnsterapi er en efteruddannelse, der forløber over 8 moduler af to dage. På baggrund af uddannelsesforløbet kan man praktisere i forhold til ens grunduddannelse.

Er man psykolog eller psykoterapeut med en anerkendt uddannelse, kan man udføre Spædbarnsterapier. Er man socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske eller har man en lignende relevant uddannelse, kan man på baggrund af spædbarnsterapi uddannelsen, arbejde med spædbarnsterapiens metode i sin daglige pædagogiske praksis, i her og nu situationer.

Mange af vore “elever” har, inden de besluttede sig for at gennemgå uddannelsen, ønsket at blive klogere på Spædbarnsterapien og dens metode. Dette har de haft mulighed for gennem deltagelse i henholdsvis 1, 2, eller tre dages indføringer. Herefter er den enkelte blevet afklaret i, hvorvidt det var selve uddannelsen de skulle prioritere.
Disse korte indføringer må Ikke forveksles med uddannelse.

I den 4-årige Integrerede Psykoterapeut uddannelse hos Yes2Life ApS er spædbarnsterapien/tidlig traumeforløsning en integreret del af uddannelsen. Uddannelsen er evalueret af Reflektor, og Yes2Life er medlem af Forum (Dansk Psykoterapeut Forening)

Temadage:
Temadage udbydes, hvor Inger Thormann og Inger Poulsen underviser enkeltvis eller sammen. Begge undervisere tager udgangspunkt i erfaringer fra egen praksis. Kursisterne præsenteres for erfaringer fra både dag og døgnbehandling.

Undervisere:
Inger Thormann var i mere end 30 år, på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Nu arbejder hun i privat praksis. Inger Poulsen er psykoterapeut MPF og tidligere leder af Familiehuset, i Horsens. Siden 1.2 2014 arbejder Inger Poulsen i egen praksis “Psykoterapiklinikken i Jelling”
Underviserne, der begge er partnere i Dansk Institut for Spædbarnsterapi, bliver ofte bedt om at holde temadage for lukkede grupper som kommuner, institutioner og faggrupper, der arbejder med børn og voksne.

 

Kommende kurser og temadage:

Spædbarnsterapi uddannelsen - Hold 9 - 2019

 

Startdato: Den 20-21. maj 2019   BEMÆRK NYE DATOER
Sted: Kolding Vandrehjem
Arrangør:     Konsulent og psykoterapeut MPF Marianne Glaffey, Familieklinikken, Frederiksværk  www.mgconsult.dk
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Klik for at læse uddannelsesprogrmmet
Tilmelding: Tilmeldingsfristen 06. maj 2019
Ved tilmeldingen betales halvdelen af kursusafgiften og resten forfalder til betaling den 02. januar 2020.
Andet:

Alle spørgsmål rettes til Marianne Glaffey, e-mail: marianne(@)glaffey.dk eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

Der vil være mulighed for indkvartering på Vandrerhjemmet i Kolding. Henvendelse skal ske direkte til Vandrerhjemmet via mail “Kolding@danhostel.dk” og husk at oplyse, hvilket hold du går på. Opholdet er for egen regning og betales direkte til Vandrerhjemmet.

Spædbarnsterapi uddannelsen - Hold 1 - 2019 Lolland

Startdato: Den 4-5. marts 2019
Sted: InspirationsCenter Maribo
Arrangør:     Psykoterapeut Stine Pedersen, Horslunde
Undervisere: Inger Thormann og Inger Poulsen. Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Program: Klik for at læse uddannelsesprogrammet
Tilmelding: Tilmeldingsfristen 4. februar 2019
Andet:

Skriv endelig med spørgsmål til Stine Pedersen, e-mail: kontakt@stinepedersen.dk eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

Der er mulighed for overnatning på InspirationsCenter Maribo. Henvendelse skal ske direkte til InspirationsCenter via mail ic@icmaribo.dk

 

Kursusdag med professor Dominique Bouchet, SDU, Odense

Dato: Onsdag den 01. maj 2019
Sted: Thaisenhus  (20km syd for Odense) www.thaisenhus.dk
Underviser: Dominique Bouchet
Program: Læs hele programmet
Tilmelding: Tilmelding og betaling skal ske til ”C’est La Vie – Supervision, Terapi og Undervisning” v/Eileen Bouchet (www.eileenbouchet.dk) via mail kontakt@eileenbouchet.dk
Pris: Kr. 2.250,00 inkl. moms og fuld forplejning 
Andet:

Kursets formål
At fremme et tværvidenskabeligt og tidssvarende kendskab til de samfundsrelevante kundskaber, som Boris Cyrulnik har været med til at udvikle, sammenkoble og formidle i de sidste årtier.
Psykiater, neurolog, psykoanalytiker, biolog samt etolog Boris Cyrulnik udfordrer den måde, vi forstår og tænker vores terapeutiske arbejde med børn og voksne på.

Målgruppe
Studerende, undervisere, behandlere og ledere indenfor spædbarnsterapi, psykologi, etologi, psykoterapi, psykiatri, pædagogik, integration, socialrådgivning, kriminalitetsforebyggelse m.m. Skolevæsnet, samt social- og sundhedssektoren.