Inger Thormanns forfatterskab

nger Thormann har sammen med flere forfattere skrevet en lang række fag- og børnebøger.
Fagbøgerne er i flere tilfælde skrevet sammen med Charlotte Guldberg og børnebøgerne er skrevet sammen med Anna Rosenbeck. Børnebøgerne er vist umiddelbart under fagbøgerne. Udover de nedenfor nævnte bøger har Inger Thormann også skrevet flg.:

Kapitel i bogen: Fetal Alcohol Spectrum Disorder In Adults
Kapitlet beskriver vigtigheden af, at børn, unge og voksne med medfødt alkoholskade (FASD) får tilstrækkelig beskyttelse.
Læs kapitlet her  –  Bogen kan købes her

Kapitel 18 i bogen: Plejefamilie – gaver og opgaver. “Når plejebarnet er spædbarn – omsorg med inddragelse af spædbarnsterapiens metode”. Forlaget systime 2014

Kapitel 2 i bogen: Sprogmiljøer i børnehøjde. Tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog.”Oplevelser med sprog. Mening, nærvær og fordybelse i arbejdet med små børn på døgninstitution”. Dansk Psykologisk Forlag, red. Anne Marie Marquardsen. (2011)

Kapitel 3 i bogen: Gyldendals Psykologihåndbog. “Omsorgssvigt”. Forlaget Gyldendal. red. Lene Hauge og Mogens Brørup. (2005)

Kapitel i bogen: Børnekonventionen i Danmark. “Når ude bliver bedst”. Børnerådet. red. Lene Hansen. 2002.

 

Faglitteratur:

Børn med medfødt alkoholskade

Børn med medfødt alkoholskade

Tegninger: Ib Spang Olsen
Udgivelsesår: 2019

Børn med medfødt alkoholskade er en håndbog om de udfordringer, som børn og unge med medfødt alkoholskade kan møde i livet. Bogen giver svar på mange af de spørgsmål og bekymringer, som voksne omkring børnene kan have, og konkrete forslag til, hvordan man kan yde børnene hjælp og støtte.

Forfatterne tager udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang, som hviler på et pædagogisk, psykologisk og forskningsbaseret fundament. Efter en introduktion til føtalt alkoholsyndrom følger kapitler om emner som søvn, spisning, familieforhold, venskaber, udvikling og adfærd. I de sidste kapitler rettes opmærksomheden mod behov hos forældre og omsorgspersoner, og spædbarnsterapien gennemgås.

Læs anmeldelser af bogen:
Børn i Fysioterapien – januar 20

Psykologernes fagmagasin – januar 20
Anmeldelse M. Glaffey og B. Klysner, Psykoterapeuter MPF – maj 20
Anmeldelse af Rikke Struve – maj 20
Anmeldelse Conny Gregersen – sept 20

 

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi

Udgivelsesår: 2013

Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer.

Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, såfremt barnet ikke kommer i behandling.

De væsentligste budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”. Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

Spædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre.

bestil_bogen

boganmeldelser

Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling

Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling

Tegninger: Ib Spang Olsen
Udgivelsesår: 2006

Medfødte alkoholskader beskæftiger sig med børn, der allerede i fosterlivet påvirkes af alkohol, nemlig den, deres mødre indtager under graviditeten. Alkoholen føres via blodet til moder-kagen og videre til barnet. En alkoholmængde, der ikke har nogen mærkbar langtidseffekt på den voksne organisme, kan forårsage vedvarende skader hos barnet. Den kan hæmme celle- og vævsvæksten hos fosteret og dermed forstyrre dannelsen af livsvigtige indre organer – ikke mindst hjernen er udsat.

Børnene er endvidere fra fødslen ekstremt sensible over for enhver ydre påvirkning fx lys, lyde, berøring, og kræver derfor en ganske speciel omsorg.

boganmeldelser

Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser

Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser

Tegninger: Ib Spang Olsen
Udgivelsesår: 2003

Med hjerte og forstand beskæftiger sig ned den gruppe af små børn, der meget tidligt i livet – måske blot uger efter de er født – adskilles fra deres forældre på grund af forældrenes misbrug eller psykisk sygdom med deraf følgende omsorgssvigt.
Hvordan tilgodeser man disse meget sarte børns tarv, giver dem tryghed og tillid til nye mennesker, der nu er deres nærmeste omsorgspersoner?

Med hjerte og forstand bygger til dels på en efterundersøgelse af de 40 børn der blev udskrevet fra Skodsborg Observations- og behandlingshjem i 1986-87. Ved at følge børnene, før, under og efter anbringelsen.

 

 

 

Kan købes som e-bog. Læs mere

Da Martins bedstefar døde

Da Martins bedstefar døde

Illustrationer: Ursula Seeberg
Udgivelsesår: 2009

Når børn mister nogen, de holder af, er det vigtigt at tale med dem om de tanker, de gør sig: Om det at stå over for noget uforståeligt, om at savne og være ked af det, men også om alle de praktiske ting, som et dødsfald inden for den nærmeste familie medfører. Åbenhed og tilgængelighed fra de voksnes side er under alle omstændigheder vigtigt. Psykologerne Anna Rosenbeck og Inger Thormann har i samarbejde med illustratoren Ursula Seeberg igen begået en fin og vigtigt bog for børn. En bog som ikke er bange for at bringe et af livets alvorlige temaer i øjenhøjde: døden og det at miste. Da Martins bedstefar døde er beregnet til at blive læst for eller sammen med børn fra ca. fem år til ni år, og er netop skrevet med det formål at lægge op til samtale omkring dette svære emne.

Anmeldelser: Psykolog Nyt, Nr. 18 – 2009  –  Læs anmeldelsen

Brugervejledning

Hånden på hjertet. Omsorg for det lille barn i krise

Hånden på hjertet. Omsorg for det lille barn i krise

Tegninger: Ib Spang Olsen
Udgivelsesår: 1995

Hånden på hjertet giver en detaljeret beskrivelse af den helt unikke behandlings-praksis, der er udviklet på Skodsborg Observations- og behandlingshjem overfor små børn i krise.
Hånden på hjertet beskriver ikke alene behandlingen af og omsorgen for børnene – der er i aldreren 0-5 år – men giver ligeledes et billede af hvordan det tvær-faglige samarbejde mellem institution og forskellige personalegrupper fungerer.

Bogens to forfattere har i en årrække været tilknyttet Skodsborg Observations- og behandlingshjem, og i et tæt samarbejde udviklet og præget institutionen.

De voksne børn

De voksne børn

Udgivelsesår: 2009, 2017

Voksne børn – en indbygget modsætning.
Børn, der blev voksne alt for tidligt. Børn, der fik frataget deres barndom. Børn, der blev alt for tilpassede alt for tidligt, med et alt for stort ansvar. Børn, der blev svigtet gang på gang. Børn med forældre, der på en eller anden måde meldte sig ud. På grund af alkohol, stoffer og psykisk sygdom – eller en kombination heraf.

De voksne børn har haft en barndom med voksne, der meldte sig ud. Derfor skal vi som professionelle melde os ind i deres liv. Det er det der kaldes advokatorisk etik, eller mere enkelt medmenneskelighed.

Anmeldelser:
Psykolog Nyt, februar 2010

bestil_bogen

 

Den nænsomme anbringelse

Den nænsomme anbringelse

Tegninger: Ib Spang Olsen
Udgivelsesår: 2001 – genoptrykt i 2011 og 2022

 

Den nænsomme anbringelse, sætter fokus på børns fjernelse fra hjemmet og dermed på, hvordan man bedst hjælper dem igen- nem disse meget følsomme og ofte oprivende begivenheder.

“Den nænsomme anbringelse” tager udgangspunkt i otte forskellige forløb, hentet ud fra en hverdagspraksis som den opleves af forfatterne, der begge er tilknyttet Skodsborg Observations- og Behandlingshjem for små børn. I hvert eksempel beskrives forhistorie, selve hændelsen og efterforløbet.
I direkte forlængelse af det enkelte forløb reflekteres der over såvel den behandlings-mæssige som juridiske praksis.
Denne nye udgave er gennemgribende opdateret i forhold til Barnets Reform, anbringelsesreformen og adotions-lovgivningen på området.
Desuden er caseeksemplerne udvidet med henblik på familier med anden etnisk baggrund

bestil_bogen

Når Mor og far slår

Når Mor og far slår

Titel: Når Mor og Far slår
Illustrationer: Ursula Seeberg
Udgivelsesår: 2008

At se sine forældre skændes, slå og smide ting efter hinanden, måske selv blive slået er grænseoveskidende oplevelser for børn. Hvad skal de tænke?. Hvordan skal de reagere?. Hvem kan de tale med om det?

“Når mor og far slår” er beregnet til at blive læst for eller sammen med børn fra ca. fem til ni år, og er netop skrevet med
det formål at lægge op til samtale omkring dette ømtåelige emne.

Brugervejledning

Når Mor og far drikker

Når Mor og far drikker

Titel: Når Mor og Far drikker
Illustrationer: Ursula Seeberg
Udgivelsesår: 2000

For børn i familier, hvor enten en mor eller en far drikker, bliver det et problem, at vi i Danmark har en så liberal holdning til alkohol. På denne måde bliver det langt sværere for de sociale myndigheder at tilbyde hjælpeforanstaltninger – for hvor ligger grænsen?

Hvor meget skal der drikkes, før det vurderes som for meget i forhold til det at være omsorgsgiver/forælder?

Herudover får frygten for alvorlig indgriben, i værste fald anbringelse af barnet uden for hjemmet, både forældre og børn til at vige tilbage for kontakt med det sociale system. Der er en tendens til, at familierne isolerer sig, lukker sig om det, der er så pinligt at være åben om – misbruget

Mor er psykisk syg

Mor er psykisk syg

Titel: Mor er psykisk syg
Illustrationer: Ursula Seeberg
Udgivelsesår: 2006

Hvad tænker og føler børn, når deres mor eller far er psykisk syg? Èn ting er givet: De står ofte alene med deres tanker og
Spørgsmål, for det er svært og måske lidt flovt at snakke om med andre børn eller voksne.

“Mor er psykisk syg” er beregnet til at blive læst for eller sammen med børn fra ca. fem til ni år, og er netop skrevet med
det formål at lægge op til samtale omkring dette ømtåelige emne.

Brugervejledning

udsolgt-fra-forlaget

Thomas og Peter kommer i familiepleje

Thomas og Peter kommer i familiepleje

Illustrationer: Richardt Branderup
Udgivelsesår: 1997

 

Thomas og hans lillebror Peter har i nogen tid boet på et børnehjem. Deres mor er ikke i stand til at passe dem derhjemme, men hun besøger dem ofte.

På børnehjemmet er det specielt en af pædagogerne, Lise, der tager sig af de to drenge. Det er også Lise der forbereder dem på, at de i løbet af nogen tid skal flytte til en plejefamilie.

En dag kan hun fortælle Thomas og Peter, at deres familier er fundet. Nu begynder en lang række møder mellem drengene og plejefamilien, og langsom lærer de hinanden at kende.

Mange følelser dukker op undervejs.
Både angst og usikkerhed, men også forventning.

Hvor bli´r du af mor?

Hvor bli´r du af mor?

Illustrationer: Richardt Branderup
Udgivelsesår: 1992, 1996

 

Thomas og hans lillebror Peter bor på et børnehjem. De savner deres mor.
Mange gange går der lang tid, hvor de ikke ser hende. Så spekulerer de på, hvordan hun mon har det – om hun er syg eller måske død.

Af og til føler de sig også svigtet, forde de ikke får besøg eller hører fra hende, og så bliver de vrede.

De voksne på børnehjemmet giver børnene omsorg og hjælper dem også til at forstå,
at både vrede og sorg er helt “almindelige” følelser som glæde, og at det er godt at give udtryk for dem.