Inger Thormann er uddannet socialpædagog og cand.psych. fra Københavns Universitet.

Inger har gennem 30 år været ansat som psykolog på Skodsborg Observations- og behandlingshjem og har hele sit arbejdsliv været optaget af at hjælpe omsorgssvigtede børn og deres familier.

Her var hun også medudvikler af den meget anerkendte ”Skodsborgmodel” og har som forfatter til adskillige børne- og fagbøger beskrevet den sociale, psykologiske og pædagogiske indsats over for udsatte børn og deres forældre. I 2007 modtog Inger Thormann, Feminas Kvindepris for sin kamp for de alkoholskadede børn.

Gennem årene har Inger skrevet en lang række anmeldelser og kronikker, du kan læse et udvalg af dem her.

Når kvaliteten af moderskabet skal dokumenteres – en historie fra det virkelige liv

Fagkronik:
Skal vi registrere fejl, eller skal vi støtte og oplære en førstegangsmor, inden vi træffer alvorlige beslutninger om fx tvangsadoption?

Læs kronik

Kronikken er bragt i Psykologernes fagmagasin 09.06.2023.

Når vi skader børn ud fra de bedste intentioner

Kronik:
Hvis vi ikke giver anbragte og adopterede børn deres helt tidlige historie med sig, gør vi livet sværere for dem, og vi begår den samme alvorlige fejl, som vi gjorde, da vi fratog børn af oprindelige folkeslag deres identitet og historie ved at fjerne dem fra deres familier og anbringe dem i familier og på kostskoler med en anden kultur, sprog og religion.

Læs kronik

Kronikken er bragt i Psykologernes fagmagasin 10.02.2023.
Inger Thormann, psykolog. Inger Poulsen psykoterapeut MPF, begge fra Dansk Institut for Spædbarnsterapi, samt Henrik Dybvad Larsen, behandlende psykolog ved familiebehandlingen, Lemvig Kommune.

 

 

Vi må ikke tro, at vi kan redde børn ved at redde børn ved at redde dem væk fra deres familier.

Kronik:
Vi må ikke tro, at vi kan redde børn
ved at redde dem væk fra deres familier

De fleste anbragte børn kan ikke nøjes med at være sammen med deres forældre i to timer hver 14. dag.
Vi ved, at der findes forældre, der ikke magter forældrerollen alene. De skal have hjælp.
Hjælp fra professionelle, som de bliver trygge ved, fordi de bliver behandlet respektfuldt, som det de er, barnets livsnerve, skriver psykolog Inger Thormann i denne kronik.

Læs kronik

Kronikken er bragt i Psykologernes fagmagasin 11.03.2022

 

 

Der fødes børn, der ikke bør bortadopteres.

De biologiske forældre er barnets livsnerve og bør blive i barnets liv, hvis det er muligt.

Hvis en kommune vælger
at bortadoptere et barn straks efter fødslen, kan det blive katastrofalt for både barn og adoptivforældre

Læs kronikken

Denne kronik blev optaget i Kristelig Dagblad d. 1. juli 2021

Kvinder der har båret (for) meget

Med denne bog har en tidligere usynlig gruppe gjort deres stemme gældende i historien.

Bogen viser bl.a. at det for mange ægtefæller til tidligere anbragte børn har været nødvendigt, at begive sig ud på en eksistentiel rejse: for at få større forståelse for deres mænd, dem selv, og især de mekanismer, mønstre og roller, der har vævet dem sammen.

Forfatter: Oskar Plougmand
Anmeldelse: psykolog Inger
Thormann.

Læs anmeldelsen

Det lille barn kan ikke få en ny start ved at blive fjernet

Intentionen med “Barnets lov” er, at barnet skal have de bedst tænkelige opvækstvilkår. Det får barnet ikke, hvis forældrene allerede i graviditeten stresses og alt håb for at kunne beholde det ventende barn dømmes ude fra begyndelsen.

Kronik af Inger Thormann
Bragt i Kristeligt Dagblad den 22. februar 2021

Læs kronikken

 

Portræt af Inger Thormann

Sidste år udgav Inger Thormann endnu en fagbog om udsatte børn i et mangeårigt forfatterskab, der både tæller fag- og børnebøger.
Hun har været med til at udvikle Spædbarnsterapien i Danmark og har i knap 40 år arbejdet på at udbrede kendskabet til medfødt alkoholskade,  som hun mener burde have langt større opmærksomhed.”

Læs portrættet her

Psykologihåndbogen

“Inger Thormann har skrevet kapitel 3 i bogen: Gyldendals  Psykologi Håndbog.
Redigeret af Lene Hauge og Mogens Brørup.

Kapitlet behandler begrebet OMSORGSSVIGT bredt.
Udgangspunktet tages i begrebet OMSORG. Hvad er omsorg?
For det er jo på denne baggrund, vi skal forstå svigtet.

Mange der har givet deres bud på definition af omsorg. I dette kapitel anvendes Per Schultz Jørgensens definition:

Er der tale om en tilstrækkelig god omsorg, bliver barnet passet godt, og det bliver stimuleret.
Men barnet skal også sikres et relaterende objekt, der kan sikre, at barnet udvikler tilknytning.”

Læs kapitlet
Køb bogen

Strategier for anbragte børn – og medarbejdere

Atter har Oskar Plougmand givet ordet til barnet, det barn der nu er voksen og ældre, men som dengang i 1960-1970′ erne var barn eller ung og anbragt på en af dansk børneforsorgs døgninstitutioner.

Inger Thormann har anmeldt bogen til Psykologernes Fagmagasin.

Læs anmeldelsen

Anbragte børns børn

Anbragte børns børn.
Beretninger og udsagn fra børn, hvis far eller mor har været på døgninstitution.

En bog vi har manglet foreligger nu. En nødvendig dokumentation af livet på danske
døgninstitutioner i 1940´erne, 1950´erne og i 1960´erne. Bogen består væsentligst af 20
fortællinger af børn, der er vokset op med en mor eller far, der har været anbragt. Bogen
indeholder også væsentlige bidrag af erfarne mennesker med forskelligartede erfaringer fra
området.

Af Oskar Plougmand & Karina Estrup Eriksen. Forlaget Dimon.

Læs anmeldelsen

Forstandere der ville en forskel.

Anmeldelse af bogen: “Forstandere der ville en forskel”. 22 fortællinger fra Børneforsorgen.

Forfatter: Oskar Plougmand.

Læs anmeldelsen

Bestilling og køb:
Bogen er på 260 sider og koster 300 kr.      Studerende betaler 150 kr.

Forlaget Dimon, Rådhusvej 21, 2920 Charlottenlund.
Oskaro@youmail.dk;
Tlf.: 2645 6086

Anmeldesen er lavet i juli 2021, og har været publiceret i Psykologernes Fagmagasin.

Nordiske Kvinder mod Vold 2019

Oplæg ved Inger Thormann: Spædbarnsterapi som traumeforløsende metode.

Emnet i dag er Børn udsat for vold.
Om børns vilkår i familier med vold i nære relationer.

Læs oplægget

Ny bog: "At bygge Bro"

Dansk udgave af ny bog om hvordan voksne støtter børn i overgangen mellem to hjem – en 1-1 håndbog om at bygge bro

Denne håndbog er den første i Danmark, der giver konkrete anbefalinger til, hvordan man støtter børn i overgangen til et nyt hjem og nye omsorgspersoner.
Den er udsprunget af et presserende behov for vejledning i og fremgangsmåder til at skabe et trygt og støttende miljø for børn, der skifter hjem, familie,omsorgspersoner og børnehjem.

Ved ønske om bestilling (eller anmeldereksemplar) kontakt forlaget på: info@121ethiopia.org

Anbringelse er altid forbundet med tab

De børn og voksne, der bor på landets døgninstitutioner, har ofte oplevet et væld af flytninger.
Mange har flyttet så mange gange, at de ikke kan huske alle opholdsstederne. Fra hjemmet til
institution eller plejefamilie, tilbage til hjemmet og så videre til en ny instuition.

Læs kronikken
Kilde: VISS.dk – Nr. 5, marts 2010

Tidlige Traumer, spædbørnsterapien og dens metode.

“Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling”.

Et af de væsentligste budskaber i Spædbarnsterapi er: Alt usagt binder energi.

Se webinaret

Du skal tilmelde dig nyhedsmailen på siden. Du modtager derefter et link til webinaret.

Personer, steder og ting - om naturkatastrofen i Uummannaq

God morgen Nyborg, d.26. marts. 2018 v. Inger Thormann, psykolog. 

Vores dronning, Dronning Margrethe omtalte i sin nytårstale i år den naturkatastrofe, der ramte det nordlige Grønland sommeren 2017. Hun udtrykte medfølelse med de mennesker, der var blevet ramt af ulykken.  Mange i Grønland blev glade for, at vores dronning huskede dem og huskede den svære tid, de havde oplevet. Der havde nemlig ikke været megen omtale af ulykken i de danske medier, men vores dronning havde tragedien i klar erindring.

Læs oplægget

Skrevet af: Inger Thormann, psykolog. i forbindelse med naturkatastrofen i Uummannaq i 2017

Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser

Børn, der har brug for hjælp, skal have hjælp. Når voksne har brug for hjælp, skal de have den fra andre voksne.
Og det er aldrig barnets skyld eller ansvar, når voksne har det skidt.
At blive “set” er én ting, men at blive “mødt” er noget langt større, påpeger Inger Thormann i denne artikel.

Læs kapitlet

Kilde: Kapitel 5 fra bogen “Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser” Hans Reitzels forlag 2003

Om barnets reform: Når kærlighed ikke er nok

Inger Thorman fortæller i denne kronik, at der altid vil være børn og unge, der i en kortere eller længere periode af deres liv har behov for at opholde sig på en døgninstitution.
Der ligger mange gode tanker bag Barnets Reform, men politikere og embedsmænd tænker ikke på, at vi ikke
kan undvære døgninstitutionerne. Det er nemlig ikke altid, at det er bedste for et barn at blive anbragt i en familiepleje. Nogle børn viser så alvorlige personlighedsforstyrrelser, at selv erfarne plejeforældre må give op.

Læs kronikken
Kilde: Politiken, September 2011

KRONIK: Hvordan kan vi bedst beskytte børn, der skal flyttes fra én livsverden til en anden?

Det kunne være et plejebarn, der skal flyttes fra en institution til en plejefamilie.
Eller et barn, der skal hjemtages af de biologiske forældre. Eller måske et barn, der skal
bortadopteres. Alt for ofte går det så stærkt, at barnet ikke kan nå at forberede sig, og at de
bånd, barnet har til sine nære omgivelser, brydes på brutal vis. Men al forskning, al
evidensbaseret viden, viser, at hvis vi virkelig skal hjælpe barnet, må der bygges bro.

Læs kronikken

Artikel bragt I Kristeligt Dagblad den 13. juli 2017
Læs artiklen online

Når plejebarnet er et spædbarn

Plejefamilier i Danmark udfører et fantastisk arbejde for en stor del af de 10.000 udsatte børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. De engagerer sig, og giver barnet den tryghed og støtte der skal til, for at det kan udvikle tryghed, selvværd, få en god skolegang og på sigt klare sig godt i livet.

Inger Thormann har skrevet kapitel 18 i bogen: Plejefamilie, gaver og opgaver
“Når plejebarnet er spædbarn – omsorg med inddragelse af spædbarnsterapiens metode”

Køb bogen her
Læs kapitlet

 

Hold afstand, observer og vis interesse

Børn, der har brug for hjælp, skal have hjælp. Når voksne har brug for hjælp, skal de have den fra andre voksne.
Og det er aldrig barnets skyld eller ansvar, når voksne har det skidt.
At blive “set” er én ting, men at blive “mødt” er noget langt større, påpeger Inger Thormann i denne artikel.

Læs artiklen her  (artikel på vej)
Kilde: Vera, tidsskrift for pædagoger, Nr. 49 – December 2009

Har Plejebørn for stramme tøjler?

I det aktuelle nummer af PLF-bladet er der et tema om “Har plejebørn for stramme tøjler?”
Inger Thormann har svaret på flg. spørgsmål:

• Har plejebørn brug for flere eller strammere regler og grænser end andre børn?
• Hvordan kan familiekonsulenter og psykologer i deres supervision af plejeforældre, vejlede i det at guide børnene,
på en alternativ måde, der ikke har så store konsekvenser for børnenes sociale liv, for deres forhold til
plejeforældrene og for deres selvfølelse
• Er plejeforældre for skrappe, set gennem plejebørnenes briller?

Læs Inger Thormans svar på spørgsmålene
Kilde: PLF-Bladet, Nr 1 Marts 2010

Anbringelse, tilknytning og plejeforældre

Tema: Den gode anbringelse.
Oplæg ved ÅRSMØDE for de regionale familieambulatorier d. 11. januar 2016.

Temaet ”den gode anbringelse” har optaget mig i mange år.
Hvad er det, der skal til, for at en anbringelse af et lille barn bliver god.
God for barnet, er vel det vi tænker på som det primære.

Læs oplægget

"De voksne børn - om omsorgssvigt og resilliens"

Der står respekt om arbejdet på Skodsborg, og der står respekt om Inger Thormanns indsats
og hendes tidligere bøger.
Det giver høje forventninger til en ny bog fra hende ‐ og de indfries fornemt.

Læs artiklen
Kilde: Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, Nr. 6 – December 2009