storre_born_228pTerapi med større børn og voksne

Terapi med større børn og voksne, der har været udsat for traumer i det før sproglige
Ved at arbejde terapeutisk med den franske børnepsykoanalytiker Francoise Dolto tilgang til spædbørn, blev vi opmærksomme på hendes beskrivelse af større børn, der bar rundt på traumer fra den før-sproglige periode.

Inspireret af Dolto terapi med de større børn, udviklede vi en behandlingsmodel til større børn. I dag er vi opmærksomme på tidlige traumers permanente forstyrrelser i børnenes liv.


Formål

I terapien får børnene, med forældrene som vidne, sat ord på tidlige traumer, hvorefter de gennem leg med symboler i sandkassen bearbejder det, som de får fortalt. Børneterapien strækker sig over 6-8 gange. Børn skal ikke som voksne gå i terapi. Hos børn gælder det om så hurtigst som muligt at finde de midler og de ord, der kan lindre barnets kval og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces. De skal hjælpes på sporet, så deres egne iboende sunde kræfter kan styrke deres videre udvikling.

Terapien er uden krav til barnet. Børnene er meget glade for denne form for terapi. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Målgruppe
Børneterapien retter sig mod børn som voksne, der viser tegn på mistrivsel, og som vi ved har været udsat for et traume i de første leveår.

Fremgangsmåde
Hos større børn og voksne husker kroppen traumer fra de første år.

På grundlag af forskning i spædbarnets hukommelse beskriver Daniel Stern teorien om, hvordan spædbarnet husker i hele episoder (erindringsbilleder). I hver episode indgår oplevelsen af egen aktivitet, sanseindtryk og følelser. Det kobles sammen til en erindringsenhed. Spædbørn husker i helheder.

En af komponenterne i denne erindringsenhed kan siden hen vække hele erindringsbilledet og skabe forventning om, hvad der kan ske. Eks.: Et barn, der 3 mdr. gammelt blev mishandlet voldsomt af sin far, hvorefter barnet ikke så faderen i 5 år. Myndighederne besluttede, at faderen igen skulle have samkvem. Barnet gik glad til mødet sammen med en voksen støtteperson. Da faderen pludselig stod der, brød barnets verden helt sammen. Kroppen huskede, selv om barnet ikke havde set faderen i 5 år.

Francoise Dolto har i 30 år arbejdet med børneterapi i Frankrig. Gennem hendes arbejde har vi fundet inspirationen til, aldrig at lade barnets smerte blive glemt, dvs. ikke at overhøre betydningen af de traumer, som nogle børn og spædbørn tidligt pådrager sig.

Der er risiko for, at psykiske skader bliver permanente. Udviklingen kan rammes alvorligt, og begrænsningerne kan hæmme barnet livet igennem. Vi kan lette barnet ved at sætte ord på traumet.

Symptomer:

  • Spise / Søvnproblemer
  • Koncentrationsbesvær
  • Sårbarhed
  • Modløshed
  • Irritabilitet
  • Følelsesmæssig ustabil
  • Barnet er i en tilstand af indre uro og spænding
  • Manglende sociale kompetencer
  • Kommer ofte i konflikter

mere_sandplayDet lille barns onde cirkel er ikke så fastlåst. De har en evne til reparation. Hvis det, der forhindrer en sund udvikling, fjernes, kan barnets egen drivkraft overtage helingen. Med større børn er det sværere, da flere års fejludvikling er gået forud. Livet er for disse børn ”op ad bakke”. Hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for en livslang fejludvikling.

SANDPLAY_INSTITUTEfter et terapeutisk forløb ser vi ofte, at barnet får indre ro, bliver fast i blikket, virker glad, og lysten til leg,læring og kammerater får plads i barnets liv.

Hver terapi efterfølges af Sandplay.

Den onde cirkel hos det lille barn er ikke så fastlåst, det lille barn har evner til reparation. Hvis det der forhindrer en sund udvikling identificeres kan barnets egen drivkraft overtage helingen.