Inger Poulsens artikler

Artikel af Inger Poulsen: Når traumer rammer spædbørn

At traumer sætter sig i kroppen hos voksne, er noget, som vi i dag ved.

At spædbørn også kan rammes af traumer er noget, som vi i dag er blevet mere og mere bevidste om.

Dette ikke mindst takket være den nyere spædbarnsforskning.

Artiklen blev bragt i “Tidsskrift for Psykoterapi Nr. 3. – 2023”.

Beskrivelse af terapi med spædbørn inspireret af Francoise Dolto.

I vores daglige arbejde så vi, hvordan spædbørn lukkede af i kontakten til omverdenen og opgav livslysten.

Traumet kunne forårsage en total tilbagetrækning fra verden omkring det. Barnet hensattes i en tilstand af permanent, indre spænding og forhøjet agtpågivenhed.

Læs om de første resultater fra familieklinikken i Horsens Kommune.

Kapitel til den grønlandske udgave af Spædbarnsterapi 2019

I forbindelse med udgivelsen af bogen Spædbarnsterapi på grønlandsk i 2019, skrev Inger Poulsen. et kapitel om Spædbarnsterapi i Grønland. 

Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay

oncentrationsbesvær og indre spændinger hos børn kan lindres med de rette ord og metoden ”sandplay”.

På grundlag af forskning i spædbarnets hukommelse beskriver Daniel Stern teorien om,  hvordan spædbarnet husker i hele episoder.
I hver episode indgår oplevelsen af egen aktivitet, sanseindtryk og følelser.