Artikler 

Bag statens sødme er der en brutal realitet

takt med fine politiske hensigtserklæringer og storstilede statslige indsatser om et trygt, sikkert og stabilt børneliv for alle børn og deres familier, er det blevet stadig mere køligt og til tider uværdigt at være forældre og barn i vores land,« skriver psykolog Lis Jønsson.

Læs kronik

Kronikken er bragt i Berlinske 24.11.2022

Taler du med barnet, før- under- og efter fødslen?

En netop afsluttet uddannelse som
spædbarnsterapeut har inspireret jordemoder Susanne Warning til at skrive nedenstående indlæg.

Efter 25 år som jordemoder har efter ud­dannelsen givet hende nye perspektiver på jordemoderfaget.

Læs artiklen  

Er tilknytning før fødslen mulig?

Tilknytningsbegrebet er et helt centralt begreb indenfor udviklingspsykologien (Broberg et.al. 2008, 2010). Fokus er på relationen mellem det allerede fødte barn og de nærmeste omkring det, typisk mor og partner.

Bowlby definerer tilknytning som ‘adfærd, som understøtter nærhed til en tilknytningsfigur (moderen) med et forudsigeligt resultat, og hvis evolutionære funktion er beskyttelse af spædbarnet mod farer’ (Eichhorn, 2012, s. 49).

Læs artiklen
Læs artikel i sundhedsplejersken

Spædbarnsterapi i praktis i kommunerne

Det er et relativt lille antal børn om året, som tvangsadopteres. Nu har  statsministeren været ude og efterlyse flere adoptioner. Men det ønske kan man med de nuværende kriterier ikke indfri i Middelfart Kommune. Her har socialrådgiver Jonna ChristoCersen
været med til at indstille til seks adoptioner i løbet af de seneste fire år.

Læs artiklen

Spædbørn rammes også af traumer –

Læs mere

Tidlig følelsesmæssig støtte af det for tidligt fødte barn og familien

De fleste for tidligt fødte børn klarer sig rigtig godt og får et godt liv. At blive født for tidligt er i dag ikke ensbetydende med diagnoser og et udfordrende liv, men det gør noget ved det lille menneske, at blive født for tidligt.
Der er en grund til, at graviditeten skal vare 40 uger. Det er ikke meningen, at vi skal komme før og når vi gør, så har det betydning for den lille krop. Udover de somatiske udfordringer som et barn født for tidligt risikerer at skulle kæmpe med, så er der også øget risiko for psykologiske
udfordringer – særligt hos de ekstremt for tidligt fødte.

Læs artiklen

Psykiske konsekvenser for barnet som følge af “at rejse for at føde”

Hvert år må en stor del af alle fødende i Grønland forlade deres hjemby i tre til seks uger og rejse flere tusinde kilometer for at føde deres børn. Denne artikel handler om de kort- og langsigtede psykologiske konsekvenser, det kan have for barnet, moderen og resten af familien.

Læs artiklen

Barn hos en anden mor end hende, der bar dig i sin livmoder

Myten om de ubeskrevne blad.
Fostret og fødsels psykologi, den præ- og perinatale psykologi (Larsen, 2018) har et særligt fokus på, hvordan vi mennesker præges ikke blot fysisk, men også psykologisk i fosterperioden og under fødslen.

I forsøget på at aflive myten om det ubeskrevne blad, skal artiklen kaste lys på forskellige former for forsterprogrammering.

Læs artiklen

Spædbarnsterapiens metode

Dansk Institut For Spædbarnsterapi har produceret to videoer omkring spædbarnsterapiens metode.

Den findes på dansk og på grønlandsk.

Læs mere