Eileen Bouchet

Eileen Bouchet

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Eileen Bouchet er uddannet Yes2Life Integreret Psykoterapeut (2020), Yes2Life NLP Master Trained Coach (2018), Certificeret Stress Coach (2018), Spædbarnsterapeut (2015), Supervisor (2007), Socialrådgiver (2003) samt BA i Dansk og Virksomhedskommunikation (1998).

Eileen har siden slutningen af ’90-erne arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Hun har arbejdet på behandlings- og observationshjem på Fyn, som gadeplans- og klubmedarbejder i Vollsmose og gennem 8 år som socialrådgiver på Holbæk Sygehus med sårbare gravide, for tidligt fødte og syge spædbørn samt børn med akutte eller kroniske somatiske og/eller psykiatriske sygdomsforløb. Hun har arbejdet som dagtilbuds- og skolesocialrådgiver, som myndighedsrådgiver for uledsagede flygtningebørn og -familier og de sidste 3½ år inden hun blev selvstændig i 2016 som familiebehandler samt faglig koordinator i et kommunalt Familiehus på Sjælland. Eileen har i december 2016 startet eget firma “C’est la Vie – Supervision, Terapi og Undervisning”. Herudover  er hun tilknyttet et stort børnehus og et dagplejedistrikt i Holbæk som Socialfaglig Trivselskonsulent

 

Kontaktinformation:
Tlf.: 229 35225
E-Mail: kontakt@eileenbouchet.dk
www.eileenbouchet.dk

Inge Halmø

Inge Halmø

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Inge Halmø er uddannet Spædbarnsterapeut i 2014. Inges baggrund er Psykoterapeut, Sandplayterapeut og Socialrådgiver. Selvstændig terapeut (siden 2009).

Inge er optaget af det hele menneske; det fysiske, psykiske og relationerne. Spædbarnsterapimetoden, fostret og fødslens psykologi er en grundlæggende del i al hendes arbejde, både med børn, unge og den voksne klient.
Inge har siden 1988 arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier i kommuner og i Kriminalforsorgen.
Inge er gennem flere år ekstern underviser på Metropol for socialrådgiverstuderende i kommunikation med udsatte borgere, og i spædbarnsterapimetoden.

Inges mangeårige erfaringer med udsatte børn og familier og erfaringerne fra spædbarnsterapimetoden, er i 2023 omsat til en serie småbøger med Identitetskommunikation og forældreguides.
Bøgerne udgives på forlaget www.sagtersundt.dk

Kontaktinformation:
Tlf.: 4040 1147
E-mail:  ingehalmoe@halmoehus.dk
www.halmøhus.dk

Henrik Dybvad Larsen

Henrik Dybvad Larsen

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Henrik Dybvad Larsen er uddannet cand. psych. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi.

Han har desuden videreuddannet sig indenfor somatisk orienteret psykoterapi og traumebehandling.

I de 39 år han har arbejdet som psykolog, har han beskæftiget sig med børn, unge, voksne og familier indenfor børnepsykiatri, voksenpsykiatri, socialpsykiatri, stofmisbrugsbehandling,

kræftbehandling og familie- og børnepsykologi.

I de senere år har han fået en speciel interesse for fostrets og fødslens psykologi, et relativt nyt område af psykologien i Danmark.

Han arbejder som psykolog ved Børne- og Familiecentret i Lemvig og holder desuden oplæg og underviser i den prænatale og perinatale psykologi – fostrets og fødslens psykologi.

Henrik er forfatter til bogen ”Fostrets og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen” og til en række artikler om den præ- og perinatale psykologi.

Inge G. Konge Ludvigsen

Inge G. Konge Ludvigsen

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Inge G. Konge Ludvigsen er ejer og daglig leder af Yes2Life ApS – Nordisk NLP Akademi og har mere end 20 års erfaring i at arbejde med mennesker. Hos Yes2 Life udbyders en 4-årig psykoterapeut uddannelse, der er evalueret af Reflektor.

Hendes mission er: ”At skabe et kærligt og 
kreativt miljø, hvor mennesker kan nære sjælen og skabe skønhed, healing og vækst”

Hendes vision:
”At sammen kan vi meget, meget mere………”

Inge har tilegnet sig og udviklet NLP siden 1990/91 og har uddannet psykoterapeuter  og coaches siden 1993.

Er efteruddannet i analytisk psykologi og jungiansk symbolisering, Sand-play siden 2002 og Spædbarnsterapi. Samt uddannet i Familiekonstellationer siden 2013.  Har studeret Dramaturgi på Århus Universitet 1988 – 1990.

Inge arbejder i dag både i det offentlige og private arbejdsmarked som formidler, konsulent og supervisor. Hun har 20 års klinisk erfaring, og arbejder med børn, voksne, par og familier. Inge er efterspurgt både national og international med de integrerede metoder hun har udviklet. Formidler bl.a. i Chile, Finland og Canada. Formidler på dansk og engelsk.

Det er vigtig for hende at det arbejde hun leverer er professionelt, autentisk, etisk, udviklende, bæredygtigt, engagerende og nærværende.

Hun er medlem af  Dansk Psykoterapeut Forening, MPF og EAP, European Association of Psychotherapy  samt RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut forening. Medlem af Global Community of Trainers and Consultants in NLP, NLP University, California. ARA, Global NLP Network samt NLP Leadership Summit.

Har medvirket i t.v.:

  • DR 1: 10 udsendelser af forbrugerprogrammet “Rene Ord For Pengene”
  • DR 2: “Par på prøve”
  • DR 1: “Den lille forskel“

Har skrevet artikler og udgivet C.D. “ Hjertets visdom” skrevet bogen: “Balancing feminine & masculine energy” 2012, og udgiver i 2017 bogen : “The Mystery of Partnership in love, joy & growth, guided through 6 essential archetypes” sammen med Jessica Riberi fra Chile.

Har  i 2015 været medudvikler af WholeWorldPlay®

Hos Yes2Life  har Inge assisteret Inger Poulsen i formidling af Spædbarnsterapi siden 2007, og integreret i dag metoden i hendes arbejde som terapeut, formidler, konsulent og supervisor.

Kontaktinformation:
Tlf.: 2012 1413
E-Mail: inge(snabela)yes2life.dk
www: www.yes2life.dk

Sarah Reckendorff

Sarah Reckendorff

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

c er uddannet klinisk psykolog, cand.psych. fra Københavns Universitet (2011). Sarah er autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2014 og specialist godkendt i klinisk børnepsykologi i 2022. Herudover er Sarah uddannet spædbarnsterapeut (2022).

Sarah har i over 10 år arbejdet indenfor børne- unge og familieområdet, først som psykolog i en kommunal PPR, hvor hun primært varetog pædagogiske psykologiske udredninger og vurderinger af børn og unge samt vejledningsopgaver til forældre og skoler. Siden 2017 har hun været ansat i en kommune som klinisk psykolog hvor hun varetager terapeutiske forløb med børn, unge og voksne samt yder rådgivning og vejledning til forældre og plejeforældre. Sarah laver også psykologiske undersøgelser indenfor børne- unge og familieområdet, herunder børnepsykologiske undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelse og tilknytningsundersøgelser. Herudover varetager Sarah del supervisionsopgaver af psykologer, sagsbehandlere, plejefamilier, sundhedsplejersker og skolepersonale, både individuelt og i gruppe.

Sarah arbejder ud fra en udviklingspsykologisk forståelsesramme og har en særlig faglige interesse for hele familiedannelsesområdet. I sit arbejde er Sarah opmærksom på at være autentisk og nærværende i mødet med sine klienter, og hun gør meget ud af at møde hvert menneske, barn såvel som voksen, med nysgerrighed og respekt.

Kontaktinformation:
Solvænget 21
4800 Nykøbing F
61713226

 

Bente Balleby

Bente Balleby

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Bente Balleby blev i 1994 uddannet børnehavepædagog fra Slagelse Børnehave Seminarium.

Bente blev ansat på den Amtslige Akut- Døgninstitution/Slagelse Børn & Unge Center, for småbørn/spædbørn i alderen 0- 6 år. I september 1998 var Bente på studietur i Paris Frankrig, hvor hun besøgte institutionen Paul Manchon, som blev grundlagt af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto.

Bente mødte ligeledes børnepsykiater, psykoanalytiker og læge Caroline Eliacheff, som havde været elev hos Dolto og som havde skrevet bogen Krop og Skrig. Dette møde med Caroline Eliacheff gjorde stort indtryk på Bente, og blev skelsættende både fagligt og personligt.

I de år hvor Bente arbejdede på døgninstitution og efterfølgende som Familieplejekonsulent i Slagelse kommune var hun, især optaget af livsfortællinger og ikke mindst de anbragte børns livsfortællinger.

Bente arbejde i 10 år i Odense Kommune, hvor hun arbejde som Familieterapeut med udsatte børn og familier bl.a. i ”Alternativ Til Anbringelse” og projektarbejde ”Vold i familien”, hvor fokus var på barnet, som havde set, hørt eller selv været udsat for den fysiske eller psykiske vold.

Bente har flere terapeutiske uddannelser bag sig bl.a. Diplomuddannelse i Systemisk Narrative Familieterapi og Kunsterapi fra den Sociale Højskole i København/Odense. Spædbarnsterapeut – hold 1. fra Dansk Institut for Spædbarnsterapi v. Inger Thormann og Inger Poulsen. Uddannet Sandplayterapeut –fra Dansk Sandplay Institut v. Marianne Molbech og Ritta Ebbesen og er pt. i gang med 1-årig Mentaliseringsbaseret og traumeinformeret behandleruddannelse fra Center For Mentalisering.

De sidste 10 år har Bente haft øget fokus på den nonverbal kommunikation og behandling af Traumer og traumeefterreaktioner hos børn og unge 0-18 år.

Bente var i 2019 med til at implementere ”Anbringelseshistorien” til ny anbragte plejebørn i Sorø kommune.

Bentes har et solidt kendskab til arbejdet med udsatte børn og unge samt deres forældre og Spædbarnsterapiens metode har siden 1998 været en ”grundsten” i hendes livssyn og arbejde.

Bente arbejder i dag som selvstændig Familie/traumeterapeut og Spædbarns/Sandplayterapeut i egen praksis i Slagelse, og modtager børn, unge og familier fra det offentlige, private, fra Børnecancerfonden – FAVN m.fl.

Herudover supervision til plejefamilier eller fagrelevant personale fra kommuner el. institutioner samt underviser/oplægsholder i f.eks. Anvendelse af kommunikationselementer fra Spædbarnsterapiens metode i daglig praksis, for pædagoger, socialrådgiver m.fl.

Kontaktinformation:
Langes Gård 12, 3. sal tv.
4200 Slagelse
Telefon 3029 9963
info@benteballeby.dk
www.benteballeby.dk