Tove Weis

Tove Weis

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Tove Weis er uddannet klinisk børnepsykolog, Cand.psych. fra Århus Universitet (1995), autoriseret af Dansk Psykolognævn i 1998, specialistgodkendt i børnepsykologi i 2006 og supervisorgodkendt i børnepsykologi i 2010. Tove har mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier i svære livssituationer. Tove er uddannet spædbarnsterapeut (2017) og har desuden en 3-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ metode fra DISPUK (2006).

Tove har gennem tiden opnået en bred erfaring indenfor børnepsykologien både i forhold til terapi, rådgivning og undervisning samt i forhold til børnepsykologiske undersøgelser. Tove har tidligere været ansat som klinisk børnepsykolog i børnepsykiatrien, i en amtskommunal børnerådgivning, i et kommunalt familiecenter samt i en privat klinik (de 2 sidste steder endvidere som faglig koordinator). Tove har især arbejdet med rådgivning, udredning og behandling i særligt komplicerede børne- og familiesager.  Fokus har bl.a. været på børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb, børn og sorg, omsorgssvigt, generel mistrivsel, angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, skilsmisse, adfærds- og samspilsproblematikker, anbragte børn samt adoption.

I de senere år har Tove især haft fokus på traumeudredning og -behandling, og hvordan man bedst taler med og hjælper familier med børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, svigt og traumer.

Alle børn fødes ind i en familie, som har stor betydning for barnets udvikling. Tove arbejder ud fra et helhedsorienteret og udviklingspsykologisk perspektiv og ser altid børn og unge i relationelle sammenhænge. Et individuelt behandlingsforløb til barnet eller den unge vil derfor altid foregå i tæt samarbejde med barnets forældre/omsorgspersoner. Et terapeutisk behandlingsforløb giver barnet/den unge mulighed for evt. sammen med betydningsfulde voksne at få sat ord på og bearbejde udfordringer og/eller voldsomme oplevelser for derved at kunne finde ressourcer til at komme videre i livet på en mere hensigtsmæssig måde.

I 2018 åbnede Tove i samarbejde med sin kollega Stine Tofte egen praksis ’Børne- og Ungepsykologisk Praksis’ (www.bupp.dk). Her tilbydes specialiseret psykologhjælp til børnefamilier og kommuner i sager med bl.a. fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt, traumer, sorg, misbrug samt generel mistrivsel.

Kontaktinformation:
Tlf.: 50 77 77 73
E-mail:  weis@bupp.dk
www:  www.bupp.dk

Inge Halmø

Inge Halmø

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Inge Halmø er uddannet Reg. psykoterapeut og medlem af Foreningen af danske psykoterapeuter FaDP.

Uddannet socialrådgiver (1994), Kognitiv instruktør (1996) voksenunderviser (2000), Kriminalforsorgens lederuddannelse (2003) Projektledelse (2007) Coach fra www.thefordinstitute.com i Californien (2009/10), Selvstændig  terapeut (siden 2009). Spædbarnsterapeut (2014), reg. psykoterapeut (2020) fra www.mygind.dk.

Inge er optaget af det hele menneske; det fysiske, psykiske og relationerne. Spædbarnsterapimetoden, fostret og fødslens psykologi er en grundlæggende del i al hendes arbejde, både med børn, unge og den voksne klient.

Inge har siden 1988 arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier i Københavns kommune og i Kriminalforsorgen. Inge har lavet pionerarbejde inden for dette felt, og arbejder bl.a. med spædbarnsterapi i lukkede fængsler, hvor børn og pårørende deltager sammen med den indsatte.

Inge er gennem flere år ekstern underviser på Metropol for socialrådgiverstuderende i kommunikation med udsatte borgere, og underviser i spædbarnsterapimetoden på tilvalgsmodul Børn og Unge i den afsluttende del af socialrådgiveruddannelsen.

Kontaktinformation:
Tlf.: 4040 1147
E-mail:  ingehalmoe@halmoehus.dk
www:  www.halmoehus.simplero.com

Eileen Bouchet

Eileen Bouchet

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Eileen Bouchet er uddannet Yes2Life Integreret Psykoterapeut (2020), Yes2Life NLP Master Trained Coach (2018), Certificeret Stress Coach (2018), Spædbarnsterapeut (2015), Supervisor (2007), Socialrådgiver (2003) samt BA i Dansk og Virksomhedskommunikation (1998).

Eileen har siden slutningen af ’90-erne arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Hun har arbejdet på behandlings- og observationshjem på Fyn, som gadeplans- og klubmedarbejder i Vollsmose og gennem 8 år som socialrådgiver på Holbæk Sygehus med sårbare gravide, for tidligt fødte og syge spædbørn samt børn med akutte eller kroniske somatiske og/eller psykiatriske sygdomsforløb. Hun har arbejdet som dagtilbuds- og skolesocialrådgiver, som myndighedsrådgiver for uledsagede flygtningebørn og -familier og de sidste 3½ år inden hun blev selvstændig i 2016 som familiebehandler samt faglig koordinator i et kommunalt Familiehus på Sjælland. Eileen har i december 2016 startet eget firma “C’est la Vie – Supervision, Terapi og Undervisning”. Herudover  er hun tilknyttet et stort børnehus og et dagplejedistrikt i Holbæk som Socialfaglig Trivselskonsulent

Stine Tofte

Stine Tofte

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Konsulent i Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Stine Tofte er uddannet klinisk børnepsykolog, cand. psych. fra Københavns Universitet (2011) og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2014. Stine har 18 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier i svære livssituationer. Stine er uddannet spædbarnsterapeut (2017) og har desuden en efteruddannelse som mægler/mediator (2012) og er dermed specialiseret i mediationsforløb (møder mellem ofre for overgreb og den krænkende part) samt relationsforbedrende intervention i særligt komplicerede børne- og familiesager, herunder volds- og seksuelle overgrebssager.

Stine er oprindeligt uddannet folkeskolelærer (2005) og arbejdede fra 1999 – 2008 som bl.a. speciallærer for udsatte børn og unge.

Stine har gennem tiden opnået en bred erfaring indenfor børnepsykologien både i forhold til terapi, rådgivning og undervisning samt i forhold til at udarbejde børnepsykologiske undersøgelser.

Siden 2009 har Stine arbejdet med rådgivning, udredning og behandling i særligt komplicerede børne- og familiesager, herunder seksuelle overgrebssager. Fokus har især været på børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb og børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer.

I de senere år har Stine specialiseret sig i traumeudredning og -behandling, og hvordan man bedst taler med og hjælper familier med børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, svigt og traumer.

Alle børn fødes ind i en familie, som har stor betydning for barnets udvikling. Stine arbejder ud fra et helhedsorienteret og udviklingspsykologisk perspektiv og ser altid børn og unge i relationelle sammenhænge. Et individuelt behandlingsforløb til barnet eller den unge vil derfor altid foregå i tæt samarbejde med barnets forældre/omsorgspersoner. Et terapeutisk behandlingsforløb giver barnet/den unge mulighed for evt. sammen med betydningsfulde voksne at få sat ord på og bearbejde udfordringer og/eller voldsomme oplevelser for derved at kunne finde ressourcer til at komme videre i livet på en mere hensigtsmæssig måde.

I 2018 åbnede Stine i samarbejde med sin kollega Tove Weis egen praksis ’Børne- og Ungepsykologisk Praksis’ (www.bupp.dk). Her tilbydes specialiseret psykologhjælp til børnefamilier og kommuner i sager med bl.a. fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt, traumer, sorg, misbrug samt generel mistrivsel.

Kontaktinformation:
Tlf.: 50 77 77 72
E-mail:  tofte@bupp.dk
www:  www.bupp.dk

Inge G. Konge Ludvigsen

Inge G. Konge Ludvigsen

Konsulent i Dansk Institut For Spædbarnsterapi

Inge G. Konge Ludvigsen er ejer og daglig leder af Yes2Life ApS – Nordisk NLP Akademi og har mere end 20 års erfaring i at arbejde med mennesker. Hos Yes2 Life udbyders en 4-årig psykoterapeut uddannelse, der er evalueret af Reflektor.

Hendes mission er: ”At skabe et kærligt og 
kreativt miljø, hvor mennesker kan nære sjælen og skabe skønhed, healing og vækst”

Hendes vision:
”At sammen kan vi meget, meget mere………”

Inge har tilegnet sig og udviklet NLP siden 1990/91 og har uddannet psykoterapeuter  og coaches siden 1993.

Er efteruddannet i analytisk psykologi og jungiansk symbolisering, Sand-play siden 2002 og Spædbarnsterapi. Samt uddannet i Familiekonstellationer siden 2013.  Har studeret Dramaturgi på Århus Universitet 1988 – 1990.

Inge arbejder i dag både i det offentlige og private arbejdsmarked som formidler, konsulent og supervisor. Hun har 20 års klinisk erfaring, og arbejder med børn, voksne, par og familier. Inge er efterspurgt både national og international med de integrerede metoder hun har udviklet. Formidler bl.a. i Chile, Finland og Canada. Formidler på dansk og engelsk.

Det er vigtig for hende at det arbejde hun leverer er professionelt, autentisk, etisk, udviklende, bæredygtigt, engagerende og nærværende.

Hun er medlem af  Dansk Psykoterapeut Forening, MPF og EAP, European Association of Psychotherapy  samt RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut forening. Medlem af Global Community of Trainers and Consultants in NLP, NLP University, California. ARA, Global NLP Network samt NLP Leadership Summit.

Har medvirket i t.v.:

  • DR 1: 10 udsendelser af forbrugerprogrammet “Rene Ord For Pengene”
  • DR 2: “Par på prøve”
  • DR 1: “Den lille forskel“

Har skrevet artikler og udgivet C.D. “ Hjertets visdom” skrevet bogen: “Balancing feminine & masculine energy” 2012, og udgiver i 2017 bogen : “The Mystery of Partnership in love, joy & growth, guided through 6 essential archetypes” sammen med Jessica Riberi fra Chile.

Har  i 2015 været medudvikler af WholeWorldPlay®

Hos Yes2Life  har Inge assisteret Inger Poulsen i formidling af Spædbarnsterapi siden 2007, og integreret i dag metoden i hendes arbejde som terapeut, formidler, konsulent og supervisor.

Kontaktinformation:
Tlf.: 2012 1413
E-Mail: inge(snabela)yes2life.dk
www: www.yes2life.dk