Inger Thormann er uddannet socialpædagog og cand.psych. fra Københavns Universitet.

Inger har gennem 30 år været ansat som psykolog på Skodsborg Observations- og behandlingshjem og har hele sit arbejdsliv været optaget af at hjælpe omsorgssvigtede børn og deres familier.

Her var hun også medudvikler af den meget anerkendte ”Skodsborgmodel” og har som forfatter til adskillige børne- og fagbøger beskrevet den sociale, psykologiske og pædagogiske indsats over for udsatte børn og deres forældre. I 2007 modtog Inger Thormann, Feminas Kvindepris for sin kamp for de alkoholskadede børn.

Gennem årene har Inger skrevet en lang række artikler, du kan læse et udvalg af dem her.

Artikler af Inger Thormann

Barnets historie er det vigtigste

Når et barn bliver bortadopteret, er det essentielt, at det får sin historie med sig; historien skal være sand, men den skal også være positiv.
Det er adoptivforældrenes opgave og ansvar, at barnet ikke mister sin historie, og derfor skal de også selv være i stand til at rumme den.

Læs artiklen
Kilde: Adoption og Samfund – 1/23

Guide: Sådan støtter du børn med tidlige traumer

Udfordringerne hos anbragte børn med tidlige traumer er mange. I denne guide giver psykolog og ekspert i Spædbarnsterapi,
Inger Thormann, en introduktion til, hvordan plejefamilier er en god støtte for børn med tidlige traumer

Læs kronikken
Kilde: Socialpædagogen 17.08.2023

Vi må ikke tro, at vi kan redde børn ved at redde dem væk fra deres familier.

De fleste anbragte børn kan ikke nøjes med at være sammen med deres forældre i to timer hver
14. dag. Vi ved, at der findes forældre, der ikke magter forældrerollen alene. De skal have hjælp.
Hjælp fra professionelle, som de bliver trygge ved, fordi de bliver behandlet respektfuldt, som det
de er, barnets livsnerve, skriver psykolog Inger Thormann i denne kroni

Læs artiklen
Kilde: Psykologernes fagmagasin 11.03.2023

Tidlige traumer skal have et sprog

Magasinet Adoption og samfund tager tråden op fra sidste nummer og beskriver nogle af de metoder, som kan hjælpe børn, der ikke trives.
Her taler magasinet med psykolog Inger Thormann om Spædbarnsterapi.

Læs artiklen
Kilde: Adoption og samfund Nr. 2, 2021

Når barnet ikke selv kan sætte ord på det svære

Børn der fødes med en hjertefejl, er afhængige af undersøgelser og behandlinger på hospital. Risikoen for, at der kan opstå tidlige traumer er nærliggende.

Journalist på bladet ”Hjertebarn”, Monica C Madsen, så webinaret om Spædbarnsterapi d. 20. april 2021 arrangeret af Hjerteforeningens Børneklub. Hun blev interesseret i metoden og dens anvendelse i forhold til ”hjertebørn” og deres forældre.

Inspirationen blev til et interview med Inger Thormann og en artikel.

Læs artiklen  

Spædbarnsterapi

En mulighed for heling af tidlige traumer hos mennesker i alle aldre.
Af Inger Thormann

Hvad er Spædbarnsterapi?
Hvordan kom Spædbarnsterapien til Danmark?
Hvordan foregår terapien?
Hvordan kan vi forstå det, at alle der får terapi, får det bedre?

Blandt andet disse spørgsmål besvares i artiklen.

Læs artiklen

Medfødte alkoholskader

Artikel af Inger Thormann og May Olafsson i anledning af den  internationale FASD dag d. 9/9 2020

I Danmark bør dagen bruges til at overveje, hvorvidt vi er tilstrækkelig gode til at forebygge og formidle viden om alkoholens skadelige virkninger på fostret, det ufødte barn.

Læs artiklen

 

Hvorfor kan jeg ikke få min mor

Den 10 juni 2014 skal Landsretten behandle en sag, som kan få afgørende konsekvenser for hele arbejdet med sårbare børnefamilier i Danmark.

En sag, som er unik på alle måder og som, hvis den går igennem, kan få fundamentalt ødelæggende konsekvenser for hele det frivillige anbringelsessystem, hvorpå så meget af arbejdet i landets børne- og familieforvaltninger foregår.

Læs artiklen
Kilde: Politikken, 7. juni 2014

Hvordan kan man reducere den belastning, som mange børn oplever i forbindelse med undersøgelser og procedurer i hospitalsregi?

Når man som barn har en sygdom, der kræver jævnlig kontakt med hospital og hospitalspersonale, jævnligt undersøges eller gennemgår procedurer som fx. blodprøver, og derfor jævnligt oplever sig både fysisk og følelsesmæssigt invaderet, er udvikling af et traume nærliggende.

Læs artiklen

Artikel bragt I Børn og Ungesygeplejersken 2/2017 juni

De svære anbringelser

Regeringen vil styrke indsatsen for udsatte børn bl.a. med flere anbringelser og tvangsadoptioner.
Hvad har vi af forskningsbaseret viden på området, når det gælder børns udvikling og anbringelser
af børn? Det har Magasinet P spurgt nogle af landets fremmeste eksperter på området om.

Læs artiklen

Der er mange flere børn med alkoholskader end du tror.

Tusinder af danske børn har taget skade af den alkohol, deres mor drak, da hun var gravid. Rigtigt mange af dem lever med mangelfulde diagnoser.
Det betyder, at de møder den forkerte pædagogik, og at de derfor får dårligere chancer i livet, end de kunne have haft. Det siger to eksperter, der har arbejdet med alkoholskadede børn i årtier.

Læs artiklen

Vi skal turde tale om, at alkohol og graviditet er en farlig cocktail

Af Inger Thormann
Det er svært at tale om de skader alkohol kan forvolde.
Men vi bliver nødt til at tale om emnet, for ellers kan vi ikke forebygge, at der hvert år fødes børn, der er blevet hjerneskadede, fordi deres mor drak alkohol, mens hun bar dem i sin mave.

Kilde: LFS Nyt, Nr. 6 – Juli 2020

Læs artiklen

 

Sårbare børn: Vi kan stadig gøre det bedre

Værdien af den tidlige indsats:
Et langt liv med “sårbare børn” har lært mig, at den tidlige indsats er nødvendig. Bliver et barn alvorligt
omsorgssvigtet i sit første leveår, kan denne skade betyde, at barnet har reducerede muligheder for
at udvikle en sund personlighed, siger Inger Thormann bl.a i denne artikel.

Læs artiklen
Kilde: PLF-Bladet, Udgave 1 – År: 2011

Også for tidligt fødte børn kan have glæde af psykoterapi

Der eksisterer en meget begrænset viden om, i hvilken grad små børn påvirkes af traumatiske og stressfulde oplevelser. En meget udbredt teori har været, at helt små børn ikke påvirkes af disse oplevelser i samme grad som ældre børn og voksne, fordi de er for små til at forstå omfanget af det der sker, og til at sætte ord på deres oplevelser

Læs artiklen

Den nænsomme anbringelse

Birgitte Morin & Lilly Rangstrup har anmeldt bogen “Den nænsomme anbrigelse”

Flere af bogens cases beskriver følgerne for børnene og deres relation til forældrene, når en anbringelse ikke er nænsom: “Michael og hans far” og historien om “Flemming”. Der skal arbejdes på børnenes rettigheder og muligheder for at få omsorg, kærlighed – dvs. sikre dem et anstændigt liv trods vanskelige vilkår, når mor eller far ikke magter omsorgen. Bogens cases vidner netop om, hvor vigtigt det er at vide, hvad der skal til for at hjælpe et lille menneske, der har lidt tab – det er ikke nok, at den enkelte i systemet “gør, hvad de skal”

Læs artiklen
Kilde: Psykolognyt, Nr. 11 – 2012

Drømmen om den sande historie

Tvangsadoptioner er blevet debatteret i de seneste måneder. Og ikke uden grund.

At være eller blive adopteret med tvang, hvilke spor sætter det sig i barnets, den unges, den voksnes sind?
Vi ved det ikke, men vi har en anden og omfattende viden, som kan hjælpe os til måske at forstå.

Det nyfødte barn bærer sine forældre i sig, og barnet er ved fødslen allerede knyttet til sin mor, som det både kropsligt og følelsesmæssigt har været forbundet med i sine første ca. ni måneder.

Læs artiklen her
Kilde: Psykolog Nyt nr. 10, 2015, side 10-12.

Når du drikker gør dit ufødte barn det også

Når en gravid kvinde drikker alkohol, fordeles alkoholen via livmoderen til det foster hun bærer.

Alkohol kan skade fosteret i alle faser af graviditeten og kan give livslange skader. I teorien er der ingen sikker nedre grænse for alkoholindtag under graviditeten. Imidlertid er der ikke sikker videnskabelig dokumentation for, at små mængder af alkohol skader fosteret. I 2007 ændrede Sundhedsstyrelsen sine anbefalinger til gravide og kvinder der prøver at blive gravide til at holde sig fra alkohol. Det gjorde de ud fra et forsigtighedsprincip af hensyn til fosteret.

Denne artikel er skrevet til Bopams hjemmeside. Landsforeningen til støtte for Børn Og Pårørende Af Misbrugere.
Læs artiklen

Clear Cut

Hvad er det? Hvordan er ”clear‐cut” blevet et indforstået begreb i Danmark fra år 2016?

Clear‐Cut kan oversættes som ”et fuldstændigt snit”, en total og definitiv afbrydelse af noget der har været og er, fordi noget andet skal begynde.

Skrevet af: Inger Thormann, pædagog, Cand. Psych. Aut. Gennem 30 år ansat som psykolog på Skodsborg Observations og
behandlingshjem.

Læs artiklen

"Hvordan kan plejeforældre sikre, at plejebarnet får den optimale og nænsomme flytning?"

Lad det være sagt med det samme. Der findes ingen garanti. Forældrene kan ikke garantere at plejebarnet får en nænsom flytning.
Det er nemlig kommunen der bestemmer.

Læs artiklen
Kilde: PLF Bladet, Nr. 4, 2016

 

Graviditet og alkohol/alkoholskader

Interview med psykolog Inger Thormann om de vanskeligheder børn, unge og voksne med en medfødt alkoholskade typisk oplever.

Læs artiklen

Artikel bragt på www.alkoholbehandlingen.dk

De voksne børn i skodsborg

Børn, der udsættes for omsorgssvigt, lærer tidligt at passe på sig selv. Det påvirker deres tilknytnming til andre,
og sen indgriben gør det sværere.

“Men de får mig ikke til at sige, at noget tidspunkt er for sent”, siger Inger Thormann i denne kronik.

Læs artiklen
Kilde: Social Fokus – Maj 2010

Medfødte alkoholskader

I fosterstadiet risikerer barnet af en alkoholiseret mor at få alvorlige hjerneskader.
Forskning viser imidlertid, at sekundære forhold har stor betydning for, at barnet senere får en reduceret livskvalitet.

Artiklen er skrevet i tilknytning til den internationale FASD-dag, 9. september 2014. Datoen er den samme hvert år og er valgt symbolsk som den 9.dag i den 9. måned – som en påmindelse om den periode, en gravid kvinde bør undlade at indtagealkohol.

Læs artiklen
Kilde: Psykolog Nyt, Nr. 13 – 2014

"Barnets reform må ikke kvæle døgninstutionerne"

Kun mennesker, der er fortrolige med omsorgssvigtets karakter og ødelæggelse af det lille menneske
vil forstå den saglige argumentation for, hvorfor kassetænkning ikke kan anvendes, når omsorgen for
Danmarks mest sårbare små børn skal sikres

Læs artiklen
Kilde: Socialpædagogen, 22/09 – 30. oktober 2009

Styrker og svagheder i plejeforholdet

”Det må da være bedre for et barn at vokse op i en plejefamilie end på end døgninstitution”, er det ikke?
Denne konstatering, dette spørgsmål har vi hørt mange gange i forbindelse med lukningen af Skodsborg og flere
andre døgntilbud for små børn, skriver Lone Sørensen og Inger Thormann. Henholdsvis tidligere stedfortræder
og psykolog på Skodsborg Observations og behandlingshjem.
Læs artiklen
Kilde: PLF blader, Nr. 03 – Oktober 2012

Alle børn kan udvikle resiliens

Resiliens (af eng. resilience “ukuelighed”), psykologisk begreb om en særlig modstandskraft, der gør, at nogle
mennesker klarer sig godt på trods af deres livsbetingelser.

Læs artikle her
Kilde: LFS, Nr. 1 – 29. januar 2010

"Resiliens - nu mestrer Moni sit liv"

31-årige Moni tilskriver pædagogen Lars en stor del af æren for, at hun i dag føler sig som et helt menneske.
Når moni fortæller om sig selv, fokuserer hun i høj grad på det positive frem for det negative – og det er meget vigtigt,
hvis livet skal blive godt.

Læs artiklen
Kilde: Socialpædagogen, 20/09 – 2. oktober 2009

Goda resultat i danskt boende för barn med FAS (Svensk artikel)

På Skodsborg observationshjem har man stor erfaring i behandling af med børn diagnosticeret med
Føtalt Alkohol Syndrom. I 1980’erne, da psykolog og instruktør Inger Thorman og Charlotte Guldberg begyndte
ders arbejde, var der en manglende viden om barnets handicap. I dag, ved man bedre.

Læs artiklen (Svensk)
Kilde: Psykologitidningen (Sverige) – Oktober 2010

Hvordan kan en plejefamilie rumme et sårbart barn?

I de seneste måneder har vi på Skodsborg Observations og behandlingshjem, stillet os dette spørgsmål.
Institutionen er under afvikling.

Børnene skal så vidt muligt ud i varige anbringelser, overvejende i plejefamilier. Nogle af børnene er ikke fuldt ud ”udredte”, og der er endnu et arbejde at gøre med undersøgelser og afdækning af forskellige udviklingsområder hos det enkelte barn, inden de er færdig behandlede og rustede til miljøet i en plejefamilie.

Læs artiklen
Kilde: PLF-Bladet, Udgave 1 – År: 2012

"De voksne børn - om omsorgssvigt og resilliens"

Der står respekt om arbejdet på Skodsborg, og der står respekt om Inger Thormanns indsats
og hendes tidligere bøger.
Det giver høje forventninger til en ny bog fra hende ‐ og de indfries fornemt.
Læs artiklen
Kilde: Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, Nr. 6 – December 2009

Hold afstand, observer og vis interesse

Børn, der har brug for hjælp, skal have hjælp. Når voksne har brug for hjælp, skal de have den fra andre voksne.
Og det er aldrig barnets skyld eller ansvar, når voksne har det skidt.
At blive “set” er én ting, men at blive “mødt” er noget langt større, påpeger Inger Thormann i denne artikel.

Læs artiklen her  (artikel på vej)
Kilde: Vera, tidsskrift for pædagoger, Nr. 49 – December 2009

Telefonstafet med Olafur Eliasson

I maj måned 2015 ringede Olafur Eliasson til en række eksperter fra forskellige felter uden for kunstens eget, og en af dem var Inger Thormann.
Samtalerne var inspireret af mange af de idéer og udfordringer, der opstod i forbindelse med hans udstilling på Louisiana.

Hver enkelt samtale ledte naturligt til den næste, og dermed blev der skabt en naturlig kæde af diskussioner der spænder vidt.

Læs artiklen her

Prisoverrækkelse

De mest sårbare børn var det klientel, behandlingshjemmet i Skodsborg tog sig af indtil lukningen i 2012.
En af hovedfigurerne bag Skodsborgmodellen, psykolog Inger Thormann, er blevet hædret – og driver på med nye initiativer.

Skodsborgmodellen
Det ord alene sammenfatter, hvorfor hæ­ deren så oplagt gik til Inger Thormann. Navngivet efter Skodsborg Observations- og Behandlingshjem, der i årtier frem til lukningen i 2012 fungerede som en af landets mest succesfulde døgninstitutioner, og hvor prismodtageren gennem 30 år var en tydelig frontfigurer i at skabe og udvikle stedets særlige pædagogiske og psykologiske metodik.

Læs artiklen
Kilde: Psykolog Nyt nr. 20, 5. dec. 2014, side 14 og 15.