Inger Thormann

Inger Thormann

cand. psyk.

Partner:
Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Tlf.: +45 2219 8477
Tlf.: +45 4542 1993

E-mail: ingerthormann@yahoo.dk

Inger Thormann er uddannet socialpædagog og cand.psych. fra Københavns Universitet. Inger Thormann har gennem 30 år været anst som psykolog på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Her har hun været med til at udvikle ”Skodsborgmodellen”, og i bogform beskrevet den sociale, psykologiske og pædagogiske indsats over for udsatte børn og deres forældre.

Inger Thormann har hele sit arbejdsliv været optaget af døgninstitutionen på godt og ondt, og dens muligheder for at hjælpe omsorgssvigtede børn og deres familier.

Efter institutionens lukning i maj 2012 arbejder hun som freelance psykolog, og som partner i Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

I 2002 modtog SkodsborgObservations- og behandlingshjem Gerda-prisen for højt etisk niveau i behandlingsarbejdet.

I 2007 modtog Inger Thormann Feminas kvindepris for hendes kamp for de alkoholskadede børn. Læs mere

I 2014 modtog Iger Thormann “En god start i livet pris” for hendes særlige evne til med tidlig indsats, at få omsorgssvigtede spædbørn til at trives og blomstre. (Skodsborgmodellen). Læs mere

i 2017 var Inger Thormann med til at stifte foreningen FASD, “Foreningen af mennesker med medfødt alkoholskade”.