Du kan kommunikere med dit barn inden fødslen

”Afsnit for gravide, Aarhus Universitetshospital har i samarbejde med psykolog Henrik Dybvad Larsen og Dansk Institut for Spædbarnsterapi været inspiratorer til en række små videoer.
Formålet med disse er, at støtte den indlagte mor til at knytte sig til sit barn ved at inddrage det i sin tale og sin tænkning.

Formålet er at videregive spædbarnsterapiens erfaringer således, at tidlige traumer kan forebygges.