Naalungiarsunnik katsorsaaneq

(Grønlandsk udgave af bogen Spædbarnsterapi)
Oversat af Juana Petrussen
Med et nyt kapitel om spædbarnsterapi i Grønland af psykolog Conni Gregersen

Udkommer 13. november 2019

Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Et af de væsentligste budskaber i spædbarnsterapi er: ”Alt usagt binder energi.” Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten derfor ord på det, der har været svært. Det liv, som et spædbarn lever, bliver ofte ikke italesat. Den spædbarnsterapeutiske metode giver medarbejderen en overordnet ramme for, hvad det er vigtigt at tage hensyn til, når man skal tale med børn, unge eller voksne om svære ting, f.eks. traumer i deres første leveår.
Det kan blive alvorligt, hvis barnet inden for sine første tre leveår, inden det selv har udviklet sprog, oplever noget voldsomt/livstruende/traumatisk. Får barnet ikke hjælp, fastlåses traumet i kroppen og bliver ved med at binde energi, og denne energi har barnet behov for i sin normale udvikling. Barnet kan udvikle symptomer på længere sigt, som ingen umiddelbart tænker på kan have med en tidlig traumatisk oplevelse at gøre – for eksempel ved livets begyndelse, en vanskelig fødsel, omsorgssvigt, overgreb, vold i familien, adskillelse fra moderen, sygdom, hospitalsindlæggelse m.m.

Forfatterne til bogen om spædbarnsterapi, cand. psyk. Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen, har begge arbejdet med både børn, unge og voksne, som bærer på traumer fra den ”førsproglige” periode af deres liv, ligesom de i Grønland har uddannet omkring 75 fagprofessionelle, som i deres daglige arbejde har kontakt med traumatiserede børn, unge og voksne, i den spædbarnsterapeutiske metode.
De står også bag Dansk Institut for Spædbarnsterapi, læs mere om instituttets aktiviteter og uddannelsens indhold på www.spaedbarnsterapi.dk.

Bogen er tidligere udkommet på dansk på Hans Reitzels Forlag. Den er nu blevet oversat til grønlandsk af Juana Petrussen, der har stor erfaring med oversættelser inden for det pædagogisk/psykologiske område. Der er i forhold til den danske udgave tilføjet to nye kapitler om spædbarnsterapi i Grønland af henholdsvis forfatterne og psykolog Conni Gregersen, der i mange år har praktiseret og superviseret metoden her i landet. Psykolog og spædbarnsterapeut Katsi Kleist Eriksen har været faglig konsulent på den grønlandske udgave.

Det er håbet, at Naalungiarsunnik katsorsaaneq kan være en hjælp til de mange, som har gennemgået og forhåbentlig fremover kommer til at gennemgå uddannelsen i spædbarnsterapi.

Læs Conny Gregersens anmeldelse af bogen "Spædbarnsterapi"

Lancering af bogen Spædbarnsterapi

Af: Inger Thormann og Inger Poulsen

Milik Publishing, 2019

 

Inger Thormann (IT) og Inger Poulsen (IP) har skrevet denne fine lille bog om udviklingen og anvendelsen af spædbarnsterapi i Danmark.

Bogen er nu oversat til Grønlandsk og udgives i dag på Milik Publishing.

Den grønlandske udgave af bogen er større end den danske: der er to kapitler mere, et om Inger T. og Inger P.’s erfaringer fra deres arbejde med metoden i Grønland, og et af ut. om spædbarnsterapiens udvikling i Grønland.

Inger Poulsen har for mange år siden boet i Qeqertarsuaq, og Inger Thormann har igennem en del år haft forskellige arbejdsopgaver i Grønland. Det var ved en sådan lejlighed, jeg traf hende på Uummannaq Børnehjem.

Inger T. fortalte om spædbarnsterapien, og jeg sagde: ”det må du lære mig, Inger”.  Sådan blev spædbarnsterapien født her i Grønland, og i dag kender rigtig mange til metoden og bruger den i det daglige socialpædagogiske og psykoterapeutiske arbejde. 

’Spædbarnsterapi’ beskriver praksis og den måde, teorierne anvendes på i det praktiske kliniske arbejde. Der er tale om terapi i et sårbart terapeutisk rum, og
derfor også en sart og fin proces, som kræver plan lægning, og hver eneste detalje overvejelse beskrives. 

Bogen fanger noget af den stemning, som opstår i det terapeutiske rum, hvor et autentisk møde finder sted mellem et traumatiseret lille barn og terapeuten.
Disse øjeblikke kan virke næsten magiske, men faktisk er der tale om et håndværk, som med træning kan udvikle sig til et kunsthåndværk.

Traumer rammer mennesker på meget dybe planer. Traumer er ligesom udenfor tid og sted i oplevelsen og i måden at sætte spor. Derfor er også Freuds, Winnicott’s, Kernberg’s, Bowlby’s, Dolto’s, Eliacheff’s, Stern’s og alle de andre gamles arbejde vigtigt som afsæt for vores arbejde i dag, suppleret af al den ny-indhøstede viden om hjernen, hvilket også kommer til udtryk i bogen.

 Spædbarnsterapien bygger på den gamle psykoanalytiske tanke om, at ord forløser. Metoden bliver af og til omtalt med skepsis og kritik i sammenhænge, der betragter positivistisk videnskab som den eneste form for valid og evident videnskab. Det er lidt underligt, når man tænker på, at det ellers har været almindeligt at bygge på mere kvalitative metoder i psykoterapiens område.

Desuden er Spædbarnsterapi en metode, som faktisk arbejder ret videnskabeligt: Hver enkelt terapeutisk session gennemarbejdes grundigt i et team (bestående bl.a. af den berørte familie), budskaberne formuleres konkret og nedskrives, før terapien føres ud i livet.

Efter hver session analyseres og bearbejdes barnets reaktioner med henblik på, hvordan de kan forstås og anvendes i det videre arbejde og i barnets daglige liv.
Spædbarnsterapien er således ikke spor magisk. Den arbejder systematisk, grundigt og målrettet på at opnå et autentisk terapeutisk møde, hvor konkrete, præcise budskaber kan befordre den mulighed for forandring, som mødeøjeblikket åbner til.

Bogens mange eksempler understreger spædbarnsterapiens brede virkefelt. forfatterne er også optaget af metodens anvendelsesmuligheder både 

  • i formidling,
  • i tværfaglige sammenhænge og
  • i arbejdet/samtaler indenfor andre gruppers arbejde end terapeuter. Spædbarnsterapiens metode har f.eks. vist sig hensigtsmæssig til at hjælpe pædagoger og socialrådgivere til at være mere præcise og konkrete i samtaler med børn om svære eller komplekse forhold eller beslutninger.

Spædbarnsterapien kan få en særlig betydning i forhold til samtaler med adopterede eller andre børn, som er blevet adskilt fra de biologiske forældre.
Bogen er inspirerende for såvel psykologer og psykoterapeuter som for andre faggrupper, der arbejder med børn og familier. Foruden sit specifikke fokus på spædbarnsterapien, minder bogen os også om vigtigheden af nænsomhed og grundigt og respektfuldt samarbejde i opgaver med børn.

Conni Gregersen, nov. 2019.