Inger Poulsens forfatterskab

Bogen om spædbarnsterapi
Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer.

Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, såfremt barnet ikke kommer i behandling.

De væsentligste budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”. Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

boganmeldelserSpædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre.

Udgivelsesår: 2013

Vi voksne har en tendens til at tro, at barnets smerte eller traume forsvinder, blot vi “glemmer” og går vidre i livet – men det er ikke tilfældet, for kroppen husker. Traumer sætter sig fast og bliver ved med at binde energi, indtil spædbarnsterapeuten sætter og på det er er sket. Ved at barnet bliver set, og ved at spædbarnsterapeuten sætter ord på det der er sket, kommer der system i barnets kaos.

 

Kilde: Hans Reitzels Forlag.  Læs mere om bogen her
Læs artiklen her

Godd_Social_praksis_05 Godd_Social_praksis_04 Godd_Social_praksis_03 Godd_Social_praksis_02 Godd_Social_praksis_01