bestil_bogen

Anmeldelser – Bogen om Spædbarnsterapi

 

Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer.

Bogen er udkommet på dansk, engelsk og på grønlandsk, og kan købes som i-bog på dansk.

Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, såfremt barnet ikke kommer i behandling.

De væsentligste budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”. Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

Spædbarnsterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling målrettet til det lille traumatiserede barn, men metoden kan også anvendes i daglig pædagogisk praksis af pædagoger, sygeplejersker, lærere, dagplejere og forældre.

Bogens mange eksempler understreger spædbarnsterapiens brede virkefelt. Af Conni Gregersen, Cand. Psyk.
Spædbarnsterapien arbejder neutralt, nøgternt og uden ambition på barnets vegne, i respekt for barnets livsproces. Den bygger på den gamle psykoanalytiske tanke om, at terapien via ordene forløser traumet igennem en empatisk og præcis formidling af sandheden om smerten i barnets traumehistorie.

Den tidlige indgriben betyder desuden, at barnet skånes for, at de forvrængninger af virkeligheden, eller forskydninger i symboliseringsprocessen, som Dolto taler om, hurtigst muligt bliver løst op, så barnet hjælpes ”tilbage” på en almindelig udviklings vej

Læs anmeldelsen her

Bogen er relevant i mange faggrupper, såvel indenfor sundhedssektoren, det kommunale område og i pædagogikken.
Der er flere forskelligartede eksempler i bogen, og der inddrages også andre teorier, fx omhandlende overgangsobjekter/fænomer og belastningsmodellen. Umiddelbart virkede bogen i starten mest som en “godhistorie”, men efterhånden som der beskrives flere eksempler med flere nuancer, og inddrages flere teorier, bliver bogen en nuanceret beskrivelse af spædbarnsterapi.
Forfatterne påpeger i forordet, at spædbarnsterapiendnu ikke er evidensbaseret, men angiver selv at det enkelte eksempel står stærkt. Indhentning af evidens indenfor spædbarnsterapi er svært, og spædbarnsterapi vil aldrig komme stå alene som behandlingstilbud.

Læs artiklen her
Kilde: Tidsskriftet Præmaturitet, Nr. 11 – November 2013

Denne bog beskriver på fineste vis, hvor sårbare børn er i forhold til belastende oplevelser tidligt i livet
Vi tror vi hjælper børnene, ved ikke at tale om det, der er svært, men for et lille barn med lille livserfaring, skaber det blot indre kaos. Barnet kommer til at mangle historien om, hvad de skete.

Jeg mener at bogen skal læses af alle praktiserende psykologer og psykoterapeuter, idet der inde i enhver voksen er et lille barn, der kan være traumatiseret i en tidlig alder

Læs artiklen her (Artiklen er på side 30)
Kilde: Psykoterapeuten, nummer 3, 2013

 

Vi står i dag med nogle udfordringer i skolen, som kræver, at vi bruger andre tilgange til opgaven, end vi hidtil har brugt
Rundt om på skolerne er der mange dygtige AKT folk, skolefeer og hvad man nu har valgt at kalde dem. Til jer og til alle andre lærere og pædagoger der har interesse for børns udvikling, vil jeg gerne anbefale Inger Thormann og Inger Poulsens netop udkomne bog – Spædbarnsterapi – fra Hans Reitzels Forlag. Forfatterne beskriver ud fra deres mangeårige praksis, Francoise Doltos og andre psykologers teorier, om hvordan disse tankesæt og handlinger kan gavne børnene.
Læs artiklen her
Kilde: Folkeskolen, Juni 2013
Boganmelselse - Tidsskrift for jordemødre
Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode rettet mod tidlige traumer. Bogen henvender sig til en række pædagogiske og sundhedsmæssige aktører, men også jordemødre kan have stor glæde af den indsigt der præsenteres, fordi også nyfødte børn kan ”forstå” hvad der sker med dem under og efter fødslen, og – her kommer den egentlige nye indsigt – kan forstå, hvad man siger til dem, selv om de ikke har noget sprog.

En jordemoder kan f.eks. sige: ”Jeg ved du har været igennem noget der var svært eller skræmmende for dig, men din mor (og far) elsker dig, og vi vil alle gøre hvad vi kan for at du kan komme videre i dit spændende liv.”

Læs artiklen her
Kilde: Tidsskrift for jordemødre, 2013

Boganmeldelse af børne- og ungdomspsykiater Gitte Retbøll
At sætte ord på barnets perspektiv er godt for børn. Mange vil nok mene, at man først kan lave terapi med børn, når de er gamle nok til at tale og forstå, hvad der kan være sket, og når de bevidst kan huske og dermed også bevidst udtrykke deres følelser omkring traumatiske eller belastende begivenheder.

Måske har en del hørt tale om legeterapi, hvor et barn ses i et legerum med et standardiseret sæt legesager, og hvor terapeuten dels observerer, dels interagerer med barnet i legen og endelig gør sig bestræbelser på at forstå og eventuelt tolke på, hvad det mon handler om, det barnet leger. Men så skal barnet være gammelt nok eller udviklet nok til at kunne lege, kan man sige.

Læs anmeldelsen
Kilde: Månedsskrift for almen praksis, September 2013

 

Alt i alt en velskrevet og let læst bog for alle, der beskæftiger sig med børn.
For læger, der arbejder med syge børn, er denne viden ud fra min erfaring vigtig i de nødvendige, men for barnet uforståelige og skræmmende indgreb, der gøres på børneafdelinger, i almen og i speciallægepraksis. Der kan dels være behov for i den konkrete situation med et barn at benævne, hvad der skal ske, og hvordan barnet muligvis har det – bange, usikker, andet – og dels kan der være behov for at henvise barnet og familien til et forløb hos en spædbarnsterapeut.
Det stadige fokus på barnets perspektiv i alle situationer og benævnelse af det vil være til overordentlig stor hjælp og støtte for barnet.
Læs artiklen her
Kilde: Ugeskrift for læger, 2013
Boganmelselse af Tina Krog
Bogen om Spædbarnsterapi, kan varmt anbefales.

Jeg har nærlæst den med største interesse, og den kunne sagtens indgå som pensum i de adoptionsforberedende kurser.

Det er en tankevækkende hjertevarm bog, hvorman kan mærke, at børns ve og vel er i højsædet hos både Inger Thormann og IngerPoulsen.

Læs artiklen her
Kilde: Adoption og samfund, Nr. 4 – 2013.

 

En stor bog i lille format, som formidler et kompliseret emne på en enkel og letfattelig måde
Forfatterne lar oss få innblikk i utviklingen af Francois Doltos mesterverk når det gjelder terapi for traumatiserete barn.

Det endringsfremmende potensiale i metoden synes både magisk og helt logisk på samme tid.
De gode resultaterne er så overbevisende at metoden brer om sig. Flere yrkesgrupper som leger, psykologer, førskolelærere, pedagoger, helsesøstre etc. uddanner seg ok bruker prinsipperne fra spedbarnsterapi i sin arbeid.

Læs artiklen her
Kilde: Tidskriftet Norges barneven, Nr. 2 – 2013. Udgivet af universitetsforlaget

Når den naive læser møder oplysninger om spædbarnsterapi første gang
Når den naive læser møder oplysninger om spædbarnsterapi første gang, er det nærliggende at tænke: Kan det lade sig gøre?   Ny bog viser hvordan

Spædbarnsterapi er en metode, der er baseret på sproglig formidling.

Der sættes ord på barnets følelser, og barnets historie inddrages. Intet barn er for lille til at modtage denne særlige form for terapi, som også kan anvendes over for voksne, der lever med uforløste traumer fra en fjern fortid.De enkelte terapeutiske seancer er korte og meget omhyggeligt forberedte. Barnet sidder i en lille stol foran psykoterapeuten, som i bogen er en af de to forfattere. I et præcist og tydeligt sprog formidles centrale oplysninger om barnets liv, omstændighederne omkring dets fødsel og forældrenes situation.

Fokus lægges på barnets følelser, mens de voksnes vilkår og handlinger beskrives sagligt og realistisk uden kritik. Metoden indebærer et livssyn, der indgyder håb og understreger barnets styrke

Læs artiklen her
Kilde: Psykolognyt, Nr. 10 – 2013.