Overblik over Landsmødet 2022

Landsmødet 2022 den 31. august, blev igen afholdt på Fjelsted Skov Hotel, Store Landevej 92 5592 Ejby.

Her kan du se en liste over foredragsholderne, samt deres præsentationer.

Indlæg ved Psykolog Henrik Dybvad Larsen:
”Fostrets og fødslens psykologi med særligt fokus på den prænatale tilknytning”.

>> Tilhørende slides, kan ses her
>> Henriks artikel kan du læse her

Jordemoder og Spædbarnsterapeut Susanne Warming:
”Spædbarnsterapiens metode i jordemoderfaget”.

>> Tilhørende slides, kan ses her

Sandplay-Spædbarns og Familieterapeut Bente Balleby:
”Fra inspirerende besøg hos Caroline Eliacheff til udvikling af Anbringelseshistorien”.

>> Tilhørende slides, kan ses her

I Sorø kommune har man besluttet at arbejde bredt med at bruge Spædbarnsterapi i deres arbejde med de børn der på forskellig måde er ramt af deres start på livet eller deres livsvilkår. Sorø Kommune anvender Spædbarnsterapi i den tidligt forebyggende indsats, i behandlingsarbejdet og som en del af indsatsen, når børn bliver anbragt i plejefamilier, hvor de laver anbringelseshistorier.

Familie og Spædbarnsterapeuter:
Anita Mortensen, Lisa O`Reilly Hansen og Bente Marie Larsen: ”Anvendelse af Spædbarnsterapien i Familiehuset i Sorø Kommune.

Her anvender vi spædbarnsterapien: forebyggende – ved nye anbringelser – i familiebehandlingen”.

Alle oplægsholderne samt Inger Thormann og Inger Poulsen.

Vi takker alle for at i var med til at give os en dejlig og indholdsrig dag.